Followers

Sunday, May 22, 2011

Pendidikan Kunci Jadikan Kanak-Kanak Pemimpin Bertanggungjawab : Rosmah

KUALA LUMPUR: Datin Seri Rosmah Mansor berkata pendidikan khususnya pada usia muda merupakan alat paling penting untuk membentuk kanak-kanak menjadi pemimpin dan warga bertanggungjawab ke arah menjadikan dunia ini lebih baik. Isteri Perdana Menteri berkata pendidikan akan menyediakan kanak-kanak dengan kemampuan dan sistem nilai untuk menjadi pemimpin yang baik selain berkeupayaanuntuk meningkatkan darjat mereka.

Dalam ucap utamanya pada Sidang Kemuncak Wanita Pertama di Palace of the Golden Horses dekat sini Selasa, Rosmah berkata kanak-kanak perlu dididik bukan saja untuk mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi tetapi juga untuk memupuk dan membentuk masyarakat harmoni yang mengambil kira kepentingan rakyat. "Saya yakin pendidikan yang bermula di peringkat awal kehidupan seorang kanak-kanak, disusuli bidang kerja dan pembelajaran seumur hidup, bukan sajamerupakan kunci ke arah menjadi seorang dewasa yang berilmu dan kreatif tetapijuga menjadi asas ke arah memupuk nilai, etika dan peranan yang akhirnya akanmembentuk ciri dan pertumbuhan negara serta perpaduan masyarakat," katanya.

Seramai 15 Wanita Pertama menghadiri sidang kemuncak itu yang memberi penekanan kepada masa depan kanak-kanak. Enam lagi Wanita Pertama menghantar wakil mereka.

Sidang kemuncak yang diilhamkan oleh Rosmah itu bertujuan mencari jalan bagaimana keluarga, masyarakat dan kerajaan dapat bekerjasama ke arah mencungkil potensi setiap kanak-kanak.

Ia dirasmikan malam Isnin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan turut dihadiri 20 orang menteri.

Rosmah berkata sejarah membuktikan bahawa negara-negara yang mengabaikan pendidikan kanak-kanak akhirnya sedar bahawa mereka akan rugi dan sukar untuk memajukan ekonomi mereka dan menjadikan masyarakat lebih makmur.

"Pendidikan serta persekitaran sosial adalah pengaruh besar ke arah menyediakan kanak-kanak dengan ilmu, nilai positif dan kemahiran yang sewajarnya," kata isteri perdana menteri.

Beliau berkata memandangkan terdapat bilangan besar golongan muda khususnya di negara-negara membangun, jika mereka ini diasuh dengan betul, mereka akan menjadi kumpulan yang mampu menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi dan kebajikan di peringkat global.

"Jika tidak mereka akan dipinggirkan dan terdedah kepada unsur radikal, seterusnya dengan mudah direkrut untuk elemen subversif yang boleh membawa kepada domestik dan antarabangsa yang tidak selamat dan tidak stabil.

"Mereka mungkin menjadi liar dan boleh terjebak dalam kehidupan yang menjijikkan dan jenayah," kata Rosmah.

Sambil menyatakan bahawa Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Penjagaan atau ECEC merupakan perkara yang dekat dengan hati beliau, katanya ia memberikan kanak-kanak di bawah umur empat tahun daripada keluarga yang tidak bernasib baik satu permulaan kehidupan awal dan di bawah program PERMATA Negara yang merujuk kepada kanak-kanak sebagai permata negara, setiap kanak-kanak adalah berharga.

Bermula dengan lima buah pusat perintis pada tahun 2007, ECEC kini dilaksanakandi 500 pusat di seluruh negara yang memberikan manfaat kepada lebih 20,000kanak-kanak dari kawasan luar bandar dan miskin di bandar.

Beliau berkata pembinaan sekolah bagi kanak-kanak berbakat antara umur 15 hingga 17 tahun, yang diuruskan terus oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), kini dalam proses dan pengambilan pertama kira-kira 150 kanak-kanak berbakat dalam akademik akan bermula pada Januari tahun depan.

Rosmah juga menekankan bahawa masyarakat dan negara mempunyai peranan yang samapenting dalam memupuk kanak-kanak menjadi pemimpin yang baik dan dengan itu mereka hendaklah merangka dasar yang menggabungkan stimulasi intelektual, budaya dan dimensi semangat yang boleh memupuk untuk menjadi pemimpin masa depan.

Menurut Rosmah, para guru merupakan sumber paling penting kepada pembelajaran kanak-kanak dan dengan itu, perlu mengambil golongan ini daripada mereka yang terbaik dan paling bijak dalam bidang pengajaran, sokong mereka sebagai profesional dalam bilik darjah dan gunakan imbuhan dan insentif untuk mengekalkan tenaga pengajar ini di sekolah.

Beliau juga berkata dunia kini menghadapi banyak masalah yang sukar dikawal seperti kemiskinan dan kekurangan zat makanan, ketidaksamaan gender, sistem urus tadbir lemah, krisis ekonomi, konflik bersenjata dan ancamann keselamatan yang melanda manusia.

"Jika kita lihat di sekitar kita hari ini, kita lihat dunia dengan terlalu banyak konflik, hampir semua disebabkan oleh manusia. Siapa mereka ini? Bukankahsebelum ini mereka kanak-kanak?

"Apa telah berlaku dalam kehidupan mereka yang menjadikan mereka bertindak begitu tanpa ada perasaan kasihan dan kesal?," tanya beliau. "Lebih separuh penduduk dunia, kebanyakan di negara-negara sedang membangun, hidup dalam kemiskinan, tanpa air bersih, sistem penjagaan kebersihan yang baik dan makanan yang mencukupi. Mereka yang miskin termasuk pelarian yang melarikan diri daripada keadaan konflik dan lebih beribu juta kanak-kanak kurang zat makanan," kata Rosmah. Menurut Laporan Unicef tahun lepas, katanya 24,000 kanak-kanak di seluruh dunia meninggal dunia akibat kemiskinan dan 121 juta kanak-kanak tidak ada akses padapendidikan dan hampir sejuta orang memasuki Abad ke-21 ini, tidak boleh membaca buku dan malah menandatangani namanya. - BERNAMA

Sumber: http://mstar.com.my/cerita.asp?sec=mstar_berita&file=/2010/10/12/mstar_berita/20101012153032

Pakar UKM reka program pembelajaran untuk kanak-kanak pra sekolah melalui MEL

Oleh Kuah Guan Oo

BANGI, 13 Sept 2010 – Sekumpulan lima orang pakar pendidikan dan penyelidik Universti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah mereka satu program interaktif yang menyeronokkan bagi menggalak kanak-kanak pra-sekolah membaca dan belajar.


Digelar “MEL” atau “Mari mEmbaca Lagi”, pakej bahan pelajaran yang digubah berasakan penyelididikan itu mengandungi 30 cekera padat (CD), 30 judul cerita dalam buku bercetak (60 judul semuanya) bersama satu buku panduan. Ia dihasilkan oleh pensyarah UKM yang berpengalaman lebih daripada 25 tahun dalam bidang pendidikan.


Pakej MEL untuk kanak-kanak berusia 2 hingga 8 tahun itu telah menarik minat Oxford Fajar, cawangan Oxford University Press di Malaysia, untuk menyediakan lukisan dan illustrasi untuk buku-buku cerita itu.


Ketua projek MEL, Prof Dato’ Dr Halimah Badioze Zaman berkata beliau dan beberapa orang rakannya di UKM telah berbincang mengenai kekurangan buku di pasaran untuk kanak-kanak mula belajar membaca dari usia 2 tahun.


Ini telah mengilhamkannya untuk menyediakan bahan bacaan itu dan hasilnya MEL direka dan diterbitkan.


Rakan-rakannya yang terlibat ialah Prof Madya Dr Azlina Ahmad dan Dr Muriati Mukthar, pensyarah kanan di Fakulti Teknologi dan Sains Matlumat (FTSM) UKM, Prof Datin Dr Siti Rahayah Ariffin, dekan Fakulti Pendidikan UKM dan Prof Dr Tengku Mohd Tengku Sembok (kini bertugas di Fakulti Sains dan Teknologi Maritim, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia).


Prof Halimah, seorang professor di FTSM, berkata mereka memperolehi satu geran dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (kini Kementarian Sains, Teknologi dan Innovasi) untuk menghasilkan bahan itu.


Walaupun geran itu diberi di bawah Rancangan Malaysia ke-7, mereka telah selesai pakej MEL yang mengaplikasikan penggabungan hibrid antara penggunaan bahan elektronik dan bahan cetak, tahun ini, ditengah-tengah kesibukan kuliah dan tugas lain masing-masing.Walaupun lambat, hasilnya cukup berkesan seperti yang dibuktikan oleh pelajar Sarjana dan doctor falsasah mereka yang telah menjalankan ujian menggunakan MEL. Ia menunjukkan bahawa kanak-kanak di Tadika dan Taska boleh membaca selepas dua bulan mengikuti pajek itu.


“Apa yabg berbeza dengan MEL ialah ia menarik minat kanak-kanak yang seronok dicabar untuk merasa, tengok, berfikir dan berinteraksi dengan guru, rakan-rakan dan persekitaran mereka,” katanya.


Bagi para guru Taska dan Tadika, pakej MEL merupkan satu cabaran yang besar dalam menyediakan bahan yang dapat mengubah budaya pembelajaran dari pembelajaran hanya secara hafalan fakta kepada budaya berfikir, berkreatif, inovatif dan penyayang.Pakej MEL dengan CDs dan buku itu adalah fleksibel untuk para guru menggunapakaikan semua bahan pembelajaran dalam lingkungan setahun.


“MEL memperkenalkan konsep pembacaan dan pelajaran awal yang holistic untuk membentuk kanak-kanak dengan identiti Malaysia yang unik dan konsep ini boleh digunapakai di mana-mana di dunia,” ujar Prof Halimah.


Beliau berkata untuk mempastikan pajek MEL itu holistic, beliau dan rakan-rakannya telah menerapkan 5 daripada 8 domain perkembangan generik kanak-kanak berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) iaitu, pengetahuan, etika dan nilai, kesedaran persekitaran, komunikasi dan pembelajaran seumur hidup.


Berasaskan kemahiran-kemahiran tersebut, bahan mempelajaran itu direka dan disusun untuk menitikberatkan perkembangan sosial, kognitif, affektif atau emosi, pisikal atau psikomotor, daya kreatif serta innovasi.


Rancangan mengajar merangkumi pelbagai aktiviti pra membaca, pra menulis, pra matematik dan sains berasaskan domain kognitif seperti bahasa, sains, matematik, muzik, seni kreatif, seni lukis serta kraf tangan berdasarkan tema dan sub-tema mengikut kurikulum pra sekolah Negara.


Buku panduan itu akan membantu para guru, ibu-bapa atau penjaga memahami, mendorong serta melibatkan diri bersama kanak-kanak (konsep keterangkuman ataupun inclusiveness) dalam proses pertumbuhan literasi awal kanak-kanak yang boleh dilanjutkan sehingga kanak-kanak itu menjejak kaki ke dunia pendidikan formal.


“Jadi, tujuan kami adalah menyediakan sebuah panduan berasakan kontinum pertumbuhan literasi awal kanak-kanak yang bermula daripada usaha awal mereka membaca, menulis, mengira, berfikir secara logik, berfikiran saintifik dan berkomunikasi hingga ke peringkat rendah,” kata Prof Dr Halimah.


Oleh sebab cerita selalu menggemarkan kanak-kanak, buku-buku MEL akan membawa mereka ke muzium dan Masjid Kristal atau mereka boleh mengikuti telatah Jojo, Si Tupai Dusun. Mereka juga boleh mengetahui tentang air dan warna yang menceriakan alam sekitar mereka menerusi CDs.


Pakej MEL dimana bahan elektroniknya adalah perisian kursus multimedia dan Internet, dibahagikan ke tiga peringkat. Peringkat pertama adalah untuk kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun, peringkat kedua untuk kanak-kanak berusia 4 hingga 5 tahun dan peringkat ketiga untuk mereka berusia 5 hingga 7.


Prof Dr Halimah berkata tempoh yang paling sesuai bagi para guru, ibu-bapa dan penjaga untuk menghabiskan pengajaran silibus MEL ialah setahun.


Untuk mengetahui kemajuan kanak-kanak dalam mempelajaran mereka, MEL menyediakan satu checklist bagi para guru, ibu-bapa atau penjaga memantau perkembangan dan kemajuan kanak-kanak itu.Walaupun Prof Halimah merupakan seorang saintis dan pakar ICT, beliau tidak menjejak kaki ke dunia pendidikan pra sekolah tanpa sebarang pengalaman.


Khuatir tentang anak bongsunya, Riza, yang enggan membaca semasa berusia 4 atau 5 tahun, si-ibu itu mengilham dan merekakan cerita khas seperti kereta biru Riza dan sebagainya untuk menarik minat anak kesayangannya membaca.


Apabila kisah kereta biru yang menjadikan Riza sebagai watak utama, kanak-kanak itu pun mula berminat membaca dan akhirnya beliau dengan bangga melihat anaknya itu menerima ijazah Sarjananya baru-baru ini.


Tetapi, dalam proses mendorong dan mengajar anaknya sendiri Prof Halimah telah mewujudkan satu seri bahan mempelajaran pra sekolah baru yang digelar Bawal pada tahun 1994/5 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).


Apa yang menyedihkannya Bawal telah diciplak dan dijual di pasaran. Walaupun beliau telah melaporkan kepada DBP, beliau tidak nampak terdapat apa-apa hasil darinya.


“Ada seorang datang menjual Bawal ciplak kepada saya suatu hari, dan apabila saya memintanya periksa nama saya dengan nama yang tercatit di buku Bawal itu, beliau terkejut!” katanya.


Walaupun beliau rugi kerana perbuatan ciplak itu, Prof Halimah amat berpuas hati apabila beliau diberitahu oleh seorang pemudi di suatu persidangan di UKM, “Professor, I membesar dengan Bawal!”


“Cuba anda bayangkan, saya terjumpa seorang pemudi yang membesar dengan Bawal saya!” ketawa beliau.


Prof Dato’ Dr Halimah Badioze Zaman boleh dihubungi di:
hbz@ftsm.ukm.my
Tel: 603 2891 6349

Sumber: http://www.ukm.my/news/index.php/ms/berita-penyelidikan/457-ukm-experts-make-it-fun-for-pre-school-children-to-learn.html