Followers

Thursday, November 12, 2009

MENGUJI DAYA INTELEK KANAK - KANAK

Setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir. Sejak zaman greek lagi , konsep kecerdasan otak telah dimajukan. Dalam tahun 1990 , seorang ahli psikologi perancis bernama Binet telah diminta oleh kerajaan perancis untuk mencari satu kaedah bagi mengenal pasti kanak -kanak yang layak dimasukkan ke sekolah. Melalui cara ini , kanak -kanak yang rencat akal akan dapat diasingkan daripada kanak -kanak normal supaya program pendidikan berasingkan dapat diaturkan untuk mereka.

Walaupun wujud perbezaan pendapat di kalangan pakar -pakar tentang konsep kecerdasan , hampir kesemuanya bersependapat bahawa ia merupakan potensi berfikir , menganalisa dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengguanakan daya pemikiran. Lazimnya , kebolehan intelek seseorang itu diukur melalui permerhatian ke atas tingkah laku , tahap penggunaan bahasa , kemahiran kendiri dan kemahiran sosialnya. Tetapi , kebolehan seseorang itu tidak semestinya menggambarkan keupayaan sebenarnya.

Umpamanya , seseorang itu mungkin masih tidak boleh membaca ketika berusia lima tahun kerana tidak mendapat bimbingan dan pendedahan kepada alam bacaan yang sewajarnya. Tetapi , jika dia diberi latihan yang secukupnya , dia pasti akan dapat menguasai kemahiran membaca. Setelah itu, dia akan cepat maju serta dapat memaham i konsep -konsep dan menyelesaikan masalah -masalah.

Ada dua konsep yang perlu difahami , iaitu keupayaan intelek dan pertasi intelek. Keupayaan intelek seseorang itu ditentukan oleh faktor baka. Prsetasi intelek pula boleh dinilai melalui ujian -ujian intelek yang sesuai . Prestasi intelek seseorang itu boleh dipertingkatkan melalui latihan , pengalaman serta motivasi yang kuat untuk berjaya.

Berbagai -bagai kaedah ujian telah dicipta untuk membolehkan pakar -pakar menguji tahap intelek kanak -kanak. Weschler Intellignce Scale for Chidlren (WISC), Weschler Intelligence Scale for Pre-School Chidlren (WISPSI), Stanford Binet dan Bayley Scale adalah beberapa kaedah yang digunakan untuk menguji intelek. Walau bagaimanapun, kaedah-kaedah ini perlu diubahsuai jika hendak digunakan di negara ini kerana ia dicipta oleh pakar-pakar diBarat dengan sekitaran yang berbeza.

Masalah menguji intelek kanak-kanak

Mencipta kaedaha ujian intelek yang seragam untuk kanak-kanak di Malaysia adalah satu tugas yang rumit kerana wujudnya perbezaan keturunan, nilai-nilai kebudyaan, sosioekonomi keluarga dan sebagainya yang pasti akan mempengaruhi pengalaman-pengalaman kanak-kanak itu. Umpamanya, seorang kanak-kanak Melayu berusia lima tahun yang tinggal di kampung akan mempunyai pengalaman dan nilai-nilai hidup yang berbeza daripada seorang kanak-kanak melayu yang sebaya yang tinggal di bandar. Jika kaedah ujian intelek menggunakan Bahasa Malaysia, Kanak-kanak Cina yang kurang memahami Bahasa Malaysia mungkin tidak akan dapat menjalani ujian ini dengan berkesan. Oleh itu, cara melakukan ujian keatasnya perlulah diubahsuai.

Dalam tahun -tahun 1960 -an , murid -murid darjah enam di malaysia telah diwajibkan menjalani satu ujian intelek yang di sediakan oleh pakar -pakar dari negara luar tidak wajar di gunakan di sini. Ini kerana kanak -kanak tempatan tidak mempunyai pendedahan dan pengalaman yang sama seperti kanak -kanak inggeris. Oleh itu , prestasi mereka dalam ujian -ujian ini mungkin lebih rendah dibandingkan dengan kanak -kanak di united kingdom. Ujian -ujian ini tidak mampu memberikan penilaian yang tepat tentang tahap intelek mereka yang sebenarnya.Kanak -kanak yang mengalami masalah kurang zat pemakanaan (malnutrition ) biasanya kelihatan , tidak bermaya , mengantuk dan tidal berminat dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Di tadika , dia tidak dapat menumpukan perhatian pada guru dan tidak berminat bermain -main serta mengikuti aktiviti -aktiviti tadika bersama -sama kanak -kanak yang lain. Dia sudah pasti tidak akan berminat dan tidak akan menumpukan perhatian pada ujian intelek yang dijalankan ke atasnya. Kebanyakan kaedah ujian intelek mepunyai dua komponen , iaitu komponen yang memerlukan kefahaman serta penggunaan bahasa dan komponen yang memerlukan supaya dia mempamerkan kebolehannya melakukan sesuatu mengikutarahan si penguji (performance test ). Dalam keadaan ini ,pastilah kanak -kanak yang mengalami masalah kurang zat makanan akan mendapat markah yang rendah. Penguji perlu mengambil kira masalah yang dialami oleh kanak-kanak ini diatasi terlebih dahulu. Selepas dia pulih dan berada dalam keadaan sihat, barulah ujian intelek diberikan.

Kanak-kanak yang tidak diberi rangsangan yan secukupnya juga tidak akan mempamerkan prestasi intelek yang tinggi. Satu kajian tentang ransangan telah dijalankan oleh pihak UKM keatas kanak-kanak diRumah Amal Tengku Budriah, Cheras, Kajian ini dijalankan selama enam bulan. Setiap kanak-kanak dalam kajian itu telah diberikan ujian intelek. Dalam tempoh itu, kanak-kanak tersebut telah dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama dikenakan satu program rangsangan sementara kempulan yang kedua tidak. Selepas enam bulan, semua kanak-kanak dalam kajian itu telah diberikan ujian intelek sekali lagi dan didapati kanak-kanak dalam kumpulan pertama telah mencapai peningkatan dari segi perkembangan bahasa, kemahiran kendiri dan interaksi sosial. Kajian-kajian yang telah dijalankan diserata dunia juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai persekitaran yang serba kekurangan akan menunjukkan prestasi yang lebih tinggi setelah mereka mengikuti program ransangan.

Kanak-kanak yang tidak menunjukkan motivasi dalam menjalani ujian intelek akan mendapt markah yang rendah. Ini mungkin kerana dia tidak senang dengan penguji, tidak faham bahasa yang digunakan oleh penguji atau beras takut sewaktu menjalani ujian. Penguji perlulah mewujudkan suasana yang paling baik yang akan membolehkan kanak-kanak itu menunjukkan kebolehannya tanpa menyimpan sebarang perasaan negatif yang boleh menggaggu pemikirannya sehingga menyebabkan dia tidak dapat menjalani ujian-ujian yang diberi dengan baik. Adakalanya, penguji tidak mendapat kerjasama daripada kanak-kanak. Ini disebabkan oleh pelbagai perkara seperti gagguan emosi akibat perceraian ibu bapanya atau kematian seseorang yang di sayanginya.Jika fikirannya terganggu, dia tidak akan dapat menjalani ujian intelek dengan baik dan akan mendapat markah yang lebih rendah dari apa yang mampu dicapainya.

Dari semasa kesemasa, pakar kanak-kanak menemui pelbagai kes terencat akal yang berpunca daripada berbagai-bagai sebab. Dalam melakukan penilaian, doktor kanak-kanak akan cuba mencari punca-punca yang mungkin boleh dirawat. Jika kanak-kanak itu mengalami rencat akal yang berpunca daripada kekurangan hormon tiroksina (thyroxine), dia akan diberikan bekalan ubat ini seumur hidup.

Satu keadaan yang dinamakan phenylketonuria boleh menyebabkan kerosakan otak. Dalam kes ini, kanak-kanak yang terlibat tidak serasi degan bahan fenilalanina dan dia akan diberikan diet yang khusus tanpa bahan amino asid fenilalanina supaya pertumbuhan otaknya dapat berkembang dengan optimun.

Rencat akal pada kanak-kanak mungkin boleh disebabkanoleh kerosakan otak akibat kelemasan (asphyxia) sewaktu dilahirkan, infeksi otak seperti meningitis, sindrom down dan sebagainya. Walau apapun puncanya, doktor yang merawat kanak-kanak itu perlu membuat penilaian tentang tahap inteleknya supaya dia dapat menentukan sama ada kanak-kanak itu boleh mengikuti pendidikan disekolah biasa atau kelas pemulihan atau memerlukan pendidikan khas.

Untuk mengetahui yahap intelek seseorang kanak-kanak dengan sempurna munhkin memerlukan masa yang panjang. Adakalanya, seorang doktor memerlukan beberapa rawatan susulan sebelum dia dapat menentukan tahap intelek seseorang kanak-kank itu. Laporan ibu bapa tentang tingkah laku, kebolehan, kemahiran komunikasi dan sosialissi si anak serta laporan guru tentang kelemahan dan kebolehannya dalam kelas akan membantu pakar kanak-kanak membuat penilaian.

Seorang doktor yang arif dalam bidang developmental paediatrics dengan mudah boleh mengenal pasti masalah intelek yang dihadapi oleh seseorang kanak-kanak. Degan menilai prestasi kanak-kanak itu dari segi manipulasi halus tangan (eye-hand) manipulation), kefahaman dan penggunaan bahasa, kemahiran kendiri, kemahiran sosial dan kadar perolehan kemahiran baru (tare of acquisition of new skills), doktor akan dapat mengukur denagn tepat prestasi intelek seseorang kanak-kanak itu.

Masalah yang wujud dinegara-negara membangun seperti Malaysia ialah kekurangan ahli psikologi untuk menjalankan ujian-ujian intelek. Di negara-negara maju, ahli psikologi akan membantu doktor memberikan maklumat tentang tahap intelek seseorang kanak-kanak itu. Di negara-negara membangun, pakar kanak-kanak tidak ramai dan mereka pula perlu menumpukan perhatian terhadap rawatan penyakit. Kebanyakannya tidak mempunyai masa atau latihan yang khusus bagi membolehkan mereka menilai perkembangan atau daya intelek seseorang kanak-kanak itu degan memuaskan. Menyedari hakikat ini, pakar-pakar antarabangsa yang menghadiri mesyuarat ketiga bengkel Bishop Beckers di Nairobi, Kenya dalam tahun 1982 telah merumuskan bahawa ujian intelek (IQ test) degan menggunakan kaedah-kaedah yang dicipta di negara-negara Barat tidak sesuai digunakan di negara-negara membangun. Cara pernilaian yang lebih sesuai ialah manipilasi halus tangan, kemahiran komunokasi, kemahiran sosial dan kendiri serta kecekapan mempelajari sesuatu kemahiran yang diajarkan.

Menguji daya intelek kanak-kanak cacat

Kanak -kanak pekak , buta yang cacat anggota tidak semestinya terencat akal. Cara menilai daya intelek kanak -kanak dalam golongan ini berlainan daripada cara yang digunakan ke atas kanak -kanak normal. Ahli psikologi di negara -negara maju telah mencipta ujian -ujian intelek yang sesuai bagi kanak -kanak cacat tetapi masalah yang sama juga timbul ia tidak sesuaidigunakan di negara ini.

Kanak -kanak pekak yang cerdik boleh memahami bahasa isyarat dan boleh menangkap maksud melalui pembacaan bibir (lip -reading ). Kita ambil contoh kanak -kanak pekak yang berusia 2 tahun yang tidak boleh bercakap dengan fasih. Jika dia disuruh menunjukkan di mana hidung , mata mulut atau telinganya , diakan dapat mengikuti arahan -arahan itu dengan memuaskan. Ini menunjukkan bahawa dia memahami makna perkataan -perkataan yang diginakan oleh penguji. Secara tidak langsung , kita boleh mengagak terhadap inteleknya.

Kanak -kanak pekak tetapi cerdik yang berusia tiga tahun sudah boleh meniru lukisan bentuk bulatan. Kanak -kanak spastik berusia tiga tahun yang tidak boleh menggerakkan tangan seperti kanak -kanak biasa tidak akan berupaya meniru lukisan bulatan tetapi kecerdasan otaknya dapat ditentukan dengan menilai tahap kefahaman bahasanya. Pakar yang arif dalam ujian intelek seseorang kanak -kanak cacat akan dapat menentukan tahap intelek kanak -kanak itu.

Untuk membuat penilaian yang memuaskan terhadap daya intelek kanak -kanak , penguji perlu memiliki kemahiran dan pengalaman yang sewajarnya. Beliau perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang perkembangan kanak -kanak. Beliau perlu memahami dan mengenal pasti ciri -ciri yang ditunjukkan oleh kanak -kanak dari peringkat bayi hingga remaja. Beliau juga perlu tahu cara mengubahsuai kaedah -kaedah yang digunakan apabila berhadapan dengan masalah -masalah seperti cacat pendengaran , cacat penglihatan , cacat anggota , masalah tingkah laku seperti autisma , masalah kanak -kanak yang kurang tumpuan perhatian ( attention span deficit disorder ) dan masalah ganguan emosi.

Adakah ujian intelek (IQ test) berguna?

Ujian intelek berguna kerana ia dapat membantu pakar -pakar menentukan prestasi intelek seseorang kanak -kanak itu. Maklumat yang diperoleh akan membantu dalam perancangan program pendidikkan si anak pada masa depan. Ujian seperti ini kadang kala dapat membantu mengenal pasti masalah pembelajaran ( learning dysfunction ) yang dihadapi oleh seseorang kanak -kanak yang dianggap mempunyai tahap intelek normal. Kanak -kanak ini boleh memdapat menfaat daripada program pendidikkan khas untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapinya. Umpamanya , jika ujian intelek yang dijalankan dapat mengenal pasti masalah pengamatan (perceptual problems ) , latihan kemahiran pengamatan untuknya boleh diaturkan.

Sebagai contoh ,seorang kanak -kanak , berusia lima tahun yang mengalami masalah pengamatan mungkin sukar meniru bentuk O dan []. Kanak -kanak berusia enam tahun yang menghadapi masalah yang sama mungkin sukar membezakan huruf b daripada huruf d. Kanak -kanak ini boleh mendapat manfaat daripada program latihan khas.

Adakalanya , ibu bapa memohon dijalankan ujian intelek ke atas anak mereka untuk mengetahui sama ada dia pintar atau tidak. Dalam konteks ini , ibu bapa haruslah memahami bahawa ujian intelek juga mempunyai banyak kelemahan. Markah yang tinggi biasanya menunjukan daya pemikiran yang bagus dan markah yang terlalu rendah pula biasanya menunjukan daya pemikiran yang lemah. Tetapi , ujian intelek sering tidak mengambil kira daya kreatif dan bakat seseorang kanak -kanak itu. Umpamanya , seorang kanak -kanak yang pandai melukis , menyanyi atau bermain alat muzik mungkin tidak dapat dikenal pasti bakatnya melalui ujian intelek biasa. Ini boleh berlaku jika ujian intelek seperti weschler test digunakan.

Ujian -ujian yang boleh mengenal pasti kanak -kanak yang berdaya kreatif tinggi lebih sesuai digunakan. Para penguji bertanggungjawab menjelaskan kepada ibu bapa makna markah -markah yang diperolehi jika mereka menggunakan sesuatu kaedah ujian intelek.

Seorang kanak -kanak yang mempunyai Iq tinggi tidak semestinya akan mencapai kejayaan dalam kerjaya masa depannya. Pelbagai faktor seperti motivasi, peluang -peluang latihan dalam sesuatu pengkhususan dan pengalaman-pengalaman yang didapatinya dari semasa ke semasa akan mempengaruhi pencapaian masa depannya.Albert Einstein dikatakan lembab oleh guru -gurunya tetapi jelas persepsi mereka salah kerana Einstein kemudiannya muncul sebagai seorang ahli sains yang terulung di dunia. Jika tidak digunakan dengan bijak , ujian intelek bukan sahaja boleh memberikan gambaran yang tidak tepat tentang tahap intelek seseorang kanak -kanak , malahan boleh mengelirukan pihak ibu bapa juga.

Kesimpulannya , ujian intelek tidak semestinya memberikan semua maklumat tentang keupayaan intelek seseorang individu kerana tidak mungkin kesemua fungsi inteleknya dapat dinilai sepenuhnya. Seseorang individu boleh mencapai keunggulan dalam sesuatu bidang jika dia mempunyai minat yang kuat serta mendapat galakan , bimbingan , tunjuk ajar yang betul dan peluang -peluang yang sewajarnya. Ujian intelek hanya memberi gambaran tentang kebolehan seseorang pada masa ujian itu dilaksanakan. Sesiapa pun tidak boleh mengetahui dengan pasti masa depan orang lain - sama ada orang itu akan mencapai kejayaan dalam hidupnya atau sebaliknya.

TABIAT DI KALANGAN KANAK -KANAK

Tabiat atau habit kerap berubah dalam kehidupan seseorang itu. Semakin lama diamalkan, semakin sukar untuk sesuatu tabiat itu dikikiskan atau diubah. Umpamanya nya, seseorang dewasa yang ketagih merokok akan berasa sukar untuk memberhantikan amalan itu.

Tabiat yang positif, jika diamalkan, akan membentuk keperibadian seseorang itu. Tabiat makan yang betul, membaca doa sebelum tidur , bangun awal dan bersenam setiap pagi adalah beberapa contoh tabiat positif yang elok diamalkan.

Kanak -kanak juga mempamerkan tabiatnya yang tersendiri yang sentiasa berubah. Kebanyakan tabiat ini bercorak negatif dan selalunya tidak kekal tetapi ada juga yang berterusan sehingga bertahun -tahun lamanya.

Seorang kanak -kanak berusia tiga tahun yang gemar menghisap ibu jarinya mungkin tidak menimbulkan masalah di rumah jika ibu bapanya tidak menghirau kan sangat tabiatnya itu. Sebaliknya, seorang kanak -kanak lain yang mengamalkan tabiat yang serupa mungkin akan mendapat teguran daripada ibu bapa dan adik-beradiknya. Dia mungkin juga ditengking, diejek, didenda atau dipukul. Ini sudah pasti akan menimbulkan suasanan tegang dalam kehidupan seharian keluarga tersebut.

Asas tabiat menghisap jari ini mungkin terbit daripada rasa bosan atau rasa kurang selesa. Kanak-kanak yang terlibat juga mungkin selama ini tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa dan orang dikelilingnya. Melalui amalan menghisap jari ini, dia mendapati bahawa ibu bapanya mula memberikan perhatian dan mengawasi tingkah lakunya. Ini menggembirakannya dan dia terus mengamalkan tabiat tersebut. Kemungkinan juga kanak-kanak yang menghisap jari ini terikut-ikut tabiat kanak-kanak lain. Lazimnya, tabiat ini tidak berlanjutan dan akan hilang denagn sendiri tanpa terapi.

Satu lagi contoh tabiat menghisap ibu jari melibatkan seorang kanak -kanak berusia tujuh tahun yang berada di dalam darjah satu. Tabiat ini timbul akibat daripada rasa kurang yakin pada diri sendiri dan rasa takut kepada gurunya. Menengking atau memukulnya mungkin tidak akan memuluhkan keadaan. Punca timbulnya rasa kurang yakin dan takut kanak -kanak itu perlu diketahui dan langkah sewajarnya diambil. Tabiat ini akan hilang apabila perasaan ini dapat diatasinya. Ada ibu bapa yang terlalu sangat memberikan perhatian kepada tabiat anak mereka dan ada pula yang mengambil sikap sambil lewa shaja. Tabiat -tabiat seperti mengeyit -ngeyit mata, menghisap jari, menggeleng -geleng kepala dan mengorek lubang hidung lazimnya tidak akan berterusan selama -lamanya. Adakalanya, terlalu sangat memberi perhatian kepada tabiat buruk si anak tidak akan memperbaiki keadaan. Kanak -kanak yang sering diperingatkan mungkin akan terus mengamalkan tabiat itu. Tabiat -tabiat yang ditunjukkan mungkin merupakan reaksi anak terhadap perasaan kurang yakin, sambil lewa sahaja tanpa memikirkan asas terbitnya sesuatu tabiat itu, ia bukan sahaja akan berterusan tetapi perasaan -perasaan negatif diatas akan kekal dan menjadi sebati dengan perwatakan kanak -kanak itu.

Tabiat -tabiat yang biasa ditunjukkan oleh kanak -kanak

Tabiat yang ditunjukkan oleh kanak -kanak adalah sesuatu perkara yang lazim tetapi kadangkala cukup merunsingkan ibu bapa mereka. Umpamanya, kanak -kanak pada usia dua tahun memang sering menunjukkan sikap ' panas baran ' jika kemahuannya tidak diturutkan. Pada usia semuda ini, dia hanya mementingkan diri sendiri. Perasaan orang lain tidak dihiraukannya. kanak -kanak yang sebegini sering dipujuk makan minum atau tidur, dia selalu berdalih. Dia sering mengatakan ' tak mahu ' atau menggeleng -gelengkan kepala.

Tabiat ini adalah normal. Ibu bapa tidak perlu membuang banyak masa memujuk rayu anak mereka tidak akan berjaya. Seelok -eloknya, turutkan sahaja kemahuannya. Tetapi, jika kemahuannya itu tidak wajar, tidak perlulah dilayani. Kanak -kanak ini akan tahu bahawa menunjukkan sikap panas baran tidak akan membawa faedah. Disamping memberi pendidikan dan nasihat, pemikirannya akan cepat matang. Tabiat panas barannya akan beransur -ansur hilang dan dia akan lebih tahu mengunakan bahasa untuk menyatakan kehendaknya.

Kadangkala, tabiat yang dipamerkan oleh seseorang kanak -kanak itu tidak wajar dan sesuai lagi bagi usia nya. Umpamanya, kanak -kanak berusia lima tahun yang menunjukkan sikap panas baran. Jika kemahuannya tidak diturutkan, dia akan menjerit -jerit, menendang -nendang dan memukul -mukul dinding. Kanak -kanak ini sepatutnya sudah lebih matang perkembangan emosinya. Ibu bapa yang terlibat tidak seharusnya membiarkan tabiat anak mereka berterusan sedemikian. Ada eloknya mereka mendapat nasihat pakar yang arif mengenai perkembangan dan tingkah laku kanak -kanak supaya asas tingkah laku si anak dapat difahami dan kaedah keibubapaan yang efektif dapat digunakan.

Satu contoh lagi kanak -kanak berusia lima tahun yang masih tidak boleh berenggang dengan ibunya. Sepatutnya, pada usia tersebut, dia sudah boleh ditingkalkan dibawah jagaan pengasuh di pusat tadika. Jika dia masih bertabiat sedemikian, ini akan merumitkan keadaan kelak terutamanya apabila dia mula memasuki alam persekolahan. Kanak -kanak yang berusia 1 1/2 - 2 tahun lazimnya memang mahukan ibunya sentiasa berada disisinya. Seelok -eloknya, dia dilatih dari kecil lagi supaya biasa ditinggakan dibawah jagaan orang lain menjelang usia tiga tuhun.

Lain -lain tabiat yang ditunjukkan oleh kanak -kanak kecil yang boleh menimbolkan masalah kepada ibu bapa ialah tabiat mengigit - gigit kuku, menjerit -jerit, menarik -narik rambut, gagap, menipu, mencuri, berkelakuan ganas, suka berseorangan dan sebagainya. Asas tabiat -tabiat ini perlu difahami bagi mengatasi masalah -masalah yang timbul dengan berkesan.

Tabiat tidur

Ada sesetengah tabiat itu boleh terbentuk dari peringkat bayi lagi. Ini seringkali tidak disedari oleh ibu bapa. Umpamanya, bayi berusia setahun yang dibawa oleh ibunya berjumpa saya kerana dikatakan sering terjaga pada waktu malam untuk menyusu. Lazimnya, seseorang bayi tidak lagi berjaga malam menjelang usianya lapan bulan. Apabila disiasat dengan lebih mendalam, jelaslah bahawa bayi tersebut secara tidak langsung telah dilatih oleh ibunya menyusu malam. Setiap kali dia menangis malam ibunya akan memberinya susu botol.

Amalan ini telah bermula sejak usianya dua bulan sehinggaakhirnya menjadi satu tabiat. Pemeriksaan yang dijalankan menunjukkan bahawa bayi tersebut berada dalam keadaan sihat. Saya menegaskan kepada si ibu supaya tidak memberikan anaknya susu botol setiap kali si anak terjaga pada malam hari. Sebaliknya, dia dinasihatkan agar menepuk -nepuk badan anaknya untuk menidurkannya kembali. selang beberapa hari selepas itu, ibu tersebut memberitahu saya bahawa bayinya mula tidur malam tanpa menyusu botol lagi.

Jika bayi menangis pada waktu malam, si ibu hendaklah menidurkannya semula dengan menepuk -nepuk badan atau membuai -buainya. dia perlu dilatih supaya mudah melelapkan mata. Apa yang kadang kala dilakukan oleh ibu bapa apabila bayi menangis ialah memasang lampu, menimang -nimag bayi sambil mendodoikannya, membawa dia berjalan -jalan keluar bilik dan sebagainya untuk mententeramkannya. Ini sudah tentu akan digemari oleh bayi dan akhirnya menangis diwaktu malam menjadi satu tabiat.

Dalam satu lagi kes, seorang ayah mengeluh bahawa anak lelakinya yang berusia lapan tahun masih tidur malam bersama -samanya. Dia telah cuba menggalakkan anaknya supaya tidur bersendirian tetapi gagal : si anak tetap akan kembali semula ke bilik ibu bapanya. Sebenarnya, sejak diperingkat bayi lagi kanak -kanak itu sering dibawa tidur bersama ibu bapanya setiap kali dia menangis. Dia pun terlalu di manjakan sangat oleh ibunya. Apabila bapanya melarang dia tidur bersama, dia akan menangis lalu si ibu akan memujuk dan menurutkan sahaja kehendaknya.

Tabiat tidur malam juga boleh dibentuk. contohnya, seorang bayi dikatakan hanya boleh tidur apabila dibaringkan di hadapan peti televisyen yang terpasang. Setelah dia lelap, barulah dia dipindahkan keatas tempat tidur. Seseorang kanak -kanak yang berusia empat tahun pula hanya boleh tidur nyenyak jika ibu atau ayahnya bercerita. Semua merupakan tabiat yang telah dibentuk melalui cara -cara yang diamalkan berulang -ulang kali oleh ibu bapanya.

Tabiat makan

Tabiat makan yang betul juga mudah dipupuk. Peraturan makan yang diperkenalkan sejak anak -anak masih kecil akan mendorong mereka mengamalkannya sehingga dewasa. Misalnya, tabiat menggunakan sudu dan garpu, membasuh tangan setiap kali sebelum makan , minum air hanya selepas selesai makan dan sebagainya.

Kanak -kanak yang tidak digalakkan makan sayur -sayuran mungkin tidak akan menggemarinya apabila dia besar. Makan bersama -sama keluarga dan berdoa sebelum makan akan menjadi tabiat jika dibiasakan. Kemesraan diwaktu makan mendatangkan selera di samping mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, anak yang sentiasa dileteri dan dimarahi kerana tidak mahu makan atau tidak menghabiskan makanan dalam pinggannya akan berasa bahawa waktu makan adalah suatu waktu yang membosankan.

Anak -anak sering mencontohi perbuatan atau perkara -perkara yang diamalkan oleh ibu bapa mereka. Jadi, tidaklah menghairankan jika mereka turut menggemari makanan yang digemari oleh ibu bapa mereka. makanan yang disediakan di rumah juga mempergaruhi tabiat makan anak -anak. Jika buah -buahan seperti oren, epal, pisang, betik, atau tembikai sering dihidangkan setiap kali selepas makan, amalan baik akan menjadi satu tabiat.

Tabiat menjerit

Kanak -kanak sering terikut -ikut dengan tingkah laku dan bahasa yang digunakan oleh orang -orang dewasa di sekelilingnya. Seorang kanak -kanak berusia lima tahun dikatakan selalu menjerit dan menggunakan perkataan -perkataan yang kurang manis didengar terhadap adik -adiknya sejak beberapa blan lalu. Sewaktu ibu bapanya berada di luar negeri, dia telah dijaga oleh ibu saudaranya selama setahun. Suasana di rumah ibu saudaranya memang riuh. Bahasa yang kurang manis sering digunakan dan si anak ini akhirnya terikut -ikut menggunakannya.

Ibu bapa merupakan contoh kepada anak -anak. Jika merka mempunyai sifat murah hati, pelembut, bersopan -santun, suka menolong orang dalam kesusahan dan suka membaca, amalan -amalan ini akan mudah diterap oleh anak -anak. Sebaliknya, jika ibu bapa mempunyai sikap suka bergaduh, pembengis, suka memukul -mukul anak dan sebagainya, ciri -ciri negatif inilah yang mungkin akan diterapi oleh anak -anak

Tabiat mencuri

Kanak -kanak dibawah usia dua tahun lazimnya tidak boleh membezakan barang milik orang lain dengan barang milik sendiri. Oleh itu, apabila dia ternampak sesuatu yang menarik minatnya, dia akan mengambilnya tanpa memikirkan yang perbuatan itu salah. Biasanya, tabiat ini akan ditinggalkan apabila pemikirannya semakin matang.Tetapi, adakalanya tabiat mencuri dikalangan kanak -kanak ini wujud akibat daripada perasaan kurang selesa, perasaan serba kekurangan atau bosan. Satu contoh ialah seorang kanak -kanak berusia enam tahun yang selalu mengambil barang kawan -kawan di kelasnya seperti pensil, pembaris, kotak pensil warna dan sebagainya sejak tiga bulan yang lalu. Ini amat merisaukan ibu bapanya lebih -lebih lagi memandangkan bahawa keluarga ini dari golongan yang berada dan serba berkemampuan. Mereka amat malu dengan tabiat si anak. Dari penilaian yang dibuat, saya mendapati bahawa kanak -kanak ini sihat dan cerdik orangnya, tetapi agak sensitif dan berperangai manja. Saya tertarik dengan dinamik keluarga ini sememangnya rapat. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, si ayah amat sibuk sehingga tidak dapat meluangkan masa untuk bermesra dengan ketiga -tiga anaknya. Si ibu juga sibuk dengan aktiviti -aktivitinya sendiri dan tidak menyedari bahawa anak -anaknya berasa kurang selesa kerana tidak mendapat perhatian ibu bapa.

Kedua -dua ibu bapa ini telah diberi tunjuk ajar tentang teknik -teknik pengubahsuaian tingkah laku yang sesuai dan mereka juga telah mengambil langkah -langkah untuk memenuhi keperluan emosi anak mereka. Dalam tempoh sebulan selepas itu, tabiat mencuri yang diamalkan oleh si anak pun hilang.

Tabiat di kalangan kanak -kanak yang mempunyai masalah perkembangan

Kanak -kanak buta sering bermain -main dengan tangannya seolah -olah mahu mencocok matanya. Dia gemar membaling barang -barang didalam genggamannya. Kanak -kanak pekak pula sering mengangguk -angguk kepalanya. Tabiat -tabiat ini wujud ekoran daripada kekurangan atau ketiadaan stimulasi. Cara interaksi yang sesuai boleh mengurangkan tabiat -tabiat yang diamalkan oleh kanak -kanak buta dan pekak ini.

Tabiat mengangguk -angguk kepala dan badan sering dipamerkan oleh kanak -kanak terencat akal.

Kanak -kanak autistik pula tidak boleh menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain. Dia sering bermainseorang diri dan mempamerkan tabiat -tabiat seperti menepuk -nepuk tangan, bergolek -golek di atas lantai atau asyik bermain dengan benda -benda yang terdapat di sekelilingnya.

Tabiat sukar bernafas

Ada sesetengah kanak -kanak yang kelihatan sukar bernafas sehingga menimbulkan kebimbangan di pihak ibu bapa kalau -kalau si anak itu menghidap penyakit lelah ataupun kurang sihat. Masalah seperti ini memerlukan penilaian doktor untuk mengenal pasti sama ada wujud sesuatu penyakit organik atau tidak. Keadaan ini biasanya berlaku di kalangan kanak -kanak yang sering berasa cemas dan resah. Berikut ialah contoh kes yang pernah ditemui.

KES

Muhammad yang berusia tujuh tahun kelihatan sukar sekali bernafas. Dia sering kelihatan menarik nafas panjang. Dia memberitahu saya bahawa dia sering berasa letih, sukar menarik nafas dan sesak dada. Pemeriksaan yang dijalankan tidak menunjukkan apa-apa kelainan fizikal. Prestasi inteleknya juga didapati memuaskan. Apa yang menarik perhatiansaya ialah walaupun dia selalu menarik nafas panjang, ini tidak puladilakukan apabila dia sedang menulis apa yang saya sebutkan. Apabila ditinjau latar belakangnya dengan lebih terperinci, saya diberitahubahawa dia sekeluarga baru berpindah balik ketanah air selepas berada diluar negeri selama beberapa tahun. Dalam proses menyesuaikan dirinya denagn keadaan baru, sianak sering dilanda perasaan resah sehinggatimbul tabiat sukar bernafas.

Suasana persekolahan ditanah air amat berbeza sekali dengan suasana di luar negeri. Kanak-kanak yang membesar didalam persekitaran,asing ini lebih fasih berbahasa Inggeris. Apabila kembali ketanah air, dia menghadapi kesukaran mengikuti pelajaran disekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar kerana tahap kefahaman bahasa ibundanya amat rendah berbanding dengan murid-murid lain.

Saya menerangkan kepada Muhammad dan ibu bapanya bahawa diasebenarnya memang sihat dan keadaan yang dialaminya akan hilangsecara beransur-ansur. Apa yang diperlukan olehnya ialah bimbingandan sokongan agar dia dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan baru.Beberapa aktiviti untuk meningkatkan keyakinan dirinya telah diaturkan dan dalam masa beberapa minggu sahaja, dia kelihatanlebih riang dan tidak lagi mengadu sukar bernafas.

KES

Idris yang berusia dua tahun dibawa ke kelinik kerana dikhuatiri menghidap sawan. Dia sering mendapat kejang kaki dan tanganapabila menangis kuat. Masalah ini bermula sejak dia berusia 11/2 tahun dan berlaku apabila sesuatu kehendaknya tidak diturutkan.Episod ini berlaku hampir setiap hari. Umpamanya, jika ibunya tidak membawanya bersama apabila keluar kemana-mana, dia akan menangis sekuat-kuat hati, menahan nafasnya sehingga mukanya kebiruan dan kakinya seolah-olah kejang. Setelah berhenti menangis, air mukanya kembali seperti biasa. Ini sangat membimbangkan ibu bapanya sehingga setiap kemahuan sianak diturutkan.Keadaan seperti ini memang sering berlaku dikalangan kanak-kanak.Adakalanya, ia menyerupai sawan. Oleh itu, penilaian doktor amatlah diperlukan. Tabiat ini lazimnya akan hilang apabila usia kanak-kanak meningkat.

Tabiat menahan nafas

Kadangkala, terdapat kanak -kanak yang berusia dalam lingkungan 1 - 3 tahun yang mengamalkan tabiat manahan nafas atau breath -holding spell. Jika sesuatu kehendaknya tidak diturutkan atau jika dia kesakitan akibat terjatuh, dia akan menangis berpanjangan sehingga biru wajahnya. Apabila dia menarik nafas dan berhenti menangis, air mukannya kembalinya kembali cerah semula.

Kesimpulan

Kebanyakan tabiat yang ditunjukkan oleh kanak -kanak kecil akan hilang apabila mereka meningkat dewasa. Tetapi, dalam sesetengah kes, tabiat -tabiat ini berlanjutan. Ibu bapa harus cuba memahami bahawa tabiat ini adalah perkara lazim dan mereka tidak perlu berasa khuatir. Sebaliknya, mereka haruslah mencari punca -punca yang menyebabkan mengapa sesuatu tabiat itu sukardikikis. Nasihat pakar diperoleh untuk mencari jalan mengatasinya.

http://home.hamidarshat.com/TENTANG%20KANAK-KANAK.htm

Tekanan Emosi di Kalangan Kanak-kanak

Tekanan emosi merupakan sesuatu yang memang tidak asing lagi bagi orang yang kerap menghadapi masalah. pekerja pejabat yang perlu menyiapkan tugas -tugasnya dalam tempoh masa yang ditetapkan mungkin akan menghadapi tekanan emosi jika dia gagal berbuat demikian. Pertelingkahan suami isteri boleh mendatangkan tekanan emosi kepada kedua -dua pihak dan akan mengganggu tugas -tugas harian mereka. Kanak -kanak yang tidak menunjukkan kemajuan di sekolah akan merunsingkan fikiran ibu bapanya dan sering menyebabkan berlakunya stress dikalangan ibu bapa tersebut. Berbagai -bagai lagi keadaan boleh menimbulkan tekanan emosi kepada seseorang individu.

Adakah kanak -kanak juga mengalami tekanan emosi ?

Tekanan emosi boleh dialami oleh sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Seorang lelaki yang dibuang kerja tiba - tiba mendapati dia tidak lagi mempunyai sumber kewangan yang tetap. Dia tidak dapat menjelaskan hutang piutangnya dan mengatur belanjawan bulananya seperti biasa. Ini menimbulkan rasa resah dan boleh menyebabkan seleranya hilang. Tidurnya tidak lagi nyenyak , tubuhnya sering menggeletar dan jantungnya berdegup kencang. Dia mungkin sering diserang sakit kepala dan sakit perut. Semua tanda -tanda ini adalah ekoran daripada tekanan emosi yang dialaminya.

Dalam satu kes , seorang pelajar yang menduduki peperiksaan sijil rendah pelajaran mengeluh sering sakit kepala , sakit perut dan tidak dapat tidur nyenyak. Ini semua berpunca daripada perasaan resah dan kurang yakin yang dia akan dapat melepasi halangan akademik itu dengan jayanya.

Dalam satu kes lain pila , seorang kanak -kanak berusia enam tahun dibawa ke klinik kerana sering kencing malam sejak sebulan yang lalau . Apabila diperiksa , kesihatannya didapati memuaskan tetapi apabila diselidik keadaan psikososial keluarganya , saya diberitahu bahawa si ayah telah pergi berkursus ke luar negeri selama enam bulan. Kanak -kanak ini amat rapat dengan ayahnya. Ketiadaan ayahnya menyebabkan dia tidak mendapat perhatian yang diharapkan. Tekanan emosi akhirnya menyebabkan dia sering kencing malam dan mencuri barang -barang kawan -kawannya ditadika.

Satu lagi contoh tekanan emosi ialah kanak -kanak yang sering kencing malam dan tidak selera makan akibat suasana di rumah yang kurang stabil. ibu bapanya sering bertelagah dan sedang berura -ura untuk berpisah.

Kanak -kanak yang berusia tiga tahun yang tidak pernah berenggang dengan ibunya juga akan dilanda tekanan emosi jika ditinggalkan dibawah jagaan pengasuh tadika. Dia akan menangis dan menunjukkan perubahan tingkah laku yang ketara. Jika kanak -kanak ini dimasukkan ke hospital , ibu atau bapanya dinasihatkan agar sentiasa berada di sisinya kerana keadaan persekitaran yang asing dan berbeza akan memberi kesan kepada status emosi anak itu. Kehadiran ibu bapa sedikit sebanyak akan mengurangkan tekanan emosi dan perasaan takut kanak -kanak tersebut.

Saya percaya bayi juga boleh mengalami tekanan emosi. Rasa kurang selesanya terhadap sesuatu keadaan dipamerkan melalui tangisan yang lebih kerap , keengganan untuk menyusu dan tidak subur.

Dalam suatu kes , seseorang bayi berusia enam bulan yang tidak subur telah diperiksa di klinik dan didapatti bahawa dia kurang menyusu. Bayi tersebut tidak mendapat layanan mesra daripada ibunya yang mengalami depression. Dia dijaga sama ada oleh ibu saudaranya , pembantu rumah atau kadangkala jirannya. Nyatalah bahawa anak ini sering meragam kerana tidk dapat menikmati belaian ibu kandungnya. Si ibu kemudian diberikan rawatan kaunseling . Dia telah dapat mengubah caragaya keibuannya dan ekoran daripada itu , hubungan ibu dan anak menjadi lebih mesra. Sianak lebih nyenyak tidurnya dan menyusu dengan lebih baik. Timbang beratnya ternayata meningkat dengan lebih memuaskan selepas beberapa bulan kemudian.

Dari contoh -contoh yang diberikan ini , kita dapat melihat bahawa tekanan emosi boleh berlaku kepada kanak -kanak dipelbagai peringkat usia . Tanda -tanda yang ditunjukkan oleh kanak -kanak berbeza -beza mengikut usia masing -masing. Seorang kanak -kanak yang mengalami tekanan emosi mungkin kurang selera makan , loya tekak dan muntah -muntah , sakit perut , sakit kepala , pucat dan tidak aktif. Ada juga yang menjaditidak bermaya , lelah , sukar tidur malam , kencing malam , menggigit -gigit kuku , menarik -narik rambut dan sebaginya.

Kanak -kanak yang mengalami tekanan emosi mungkin kelihatan lebih kurus akibat hilang selera makan. Doktor yang merawat kanak -kanak yang mempamerkan tanda -tanda seperti yang disebutkan di atas perlu melakukan pemeriksaan yang teliti supaya sebarang penyakit , jika wujud dapat dirawat segera. jika doktor yakin tidak ada unsur penyakit berbahaya yang terlibat , keadaan psikososial si anak pula perlu dinilai dengan terperinci. Kemungkinan besar , dia menghadapi tekanan emosi. Tegasnya , pertimbangan harus diberikan terlebih dahulu kepada kemungkinan tanda -tanda tersebut disebabkan oleh sejenis penyakit fizikal sebelum ia dihubungkaitkan aspek tekanan emosi.

Faktor -faktor psikososial merangkumi aspek kekeluargaan , suasanan di rumah dan di sekolah , aspek pergaulan dan sebagainya. Doktor juga perlu mempertimbangkan ciri -ciri kelemahan si anak dan mencari punca - punca kelemahan itu. Ambil contoh kanak -kanak yang telah mencapai usia enam tahun tetapi masih tidak boleh bercakap dengan fasih dan mempamerkan prestasi intelek yang kurang memuasakan.

Ini mungkin kerana dia berasa kurang selesa di tadika atau disekolah nya. Guru yang tidak memahami masalah anak ini mungkin akan mengabaikannya begitu sahaja tanpa memberikan perhatian , sokongan dan bimbingan. Dalam usaha untuk mendapatkan perhatian , kanak -kanak ini mungkin menjadi hiperaktif , sering mengacau kanak -kanak lain dan merayau -rayau sesuka hatinya. Tingkah lakunya mungkin akan menjejaskan program -program yang telah diaturkan ditadika atau di kelasnya. Kanak -kanak yang sebegini perlu mendapatkan penilaian yang terperinci bagi mengenal pasti ciri -ciri kelemahan dan kekuatan yang dimlikinya.

Program pembelajaran yang lebih sesuai boleh diaturkan untuknya. Umpamanya , program yang menekan aspek -aspek membina keyakinan diri dan pergaulan sosial supaya dia dapat berhubung dengan kanak -kanak lain secara lebih cepat.

Adakalanya , kanak -kanak menghadapi masalah pembelajaran yang khusus ( learning disability ) yang menyebabkan dia tidak dapat maju dalam pelajaran seperti kanak -kanak lain. Keadaan ini perlu di kenal pasti supaya langkah -langkah intervensi dapat diatur khusus untuknya bagi membolehkan dia menggunakan ciri -ciri kekuatan yang lain untuk mengatasi kebuntuan yang dihadapinya itu.

Adakalanya , kanak -kanak diasuh dan dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Mereka tidak dibekalkan dengan bahan -bahan bacaan dan peralatan menulis yang cukup. Ada sesetengahnya pula tidak dibiasakan untuk berkomunikasi dan berhubung dengan orang lain secara terbuka. Akibatnya , mereka berasa kurang yakin dengan diri sendiri. Akibat kurangnya pergaulan , kemahiran sosial mereka terbantut. Apabila mereka dimasukkan ke tadika atau sekolah , mereka mengalami ketegangan jiwa. Mereka berasa kurang yakin pada diri sendiri serta tidak banyak bercakap. Malahan , perasaan takut mungkin bersarang dalam jiwa mereka, terutama apabila berhadapan dengan guru. Oleh itu , para pengasuh tadika atau guru patut memain peranan yang lebih positif untuk membantu kanak -kanak ini agar mereka berasa lebih selesa dalam suasana baru dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka.

Ibu bapa yang rapat serta peka terhadap keperluan anak -anak pasti dapat merasai perubahan pada anak yang mengalami tekanan emosi , terutamanya dari segi tingkah laku dan cara percakapan. Kanak -kanak yang mengalami tekanan emosi lebih suka berseorangan , termenung , merayau -rayau dan berkelakuan tidak menentu. Mereka sering kelihatan tidak bermaya , kurang menunjukkan minat dan tidak mempamerkan wajah gembira dan mesra seperti biasa. Mereka mungkin menjadi lebih pemarah ,lebih resah , kurang sabar , tidak suka ditegur dan menunjukkan berbagai -bagai corak tingkah lakuyang tidak menyenangkan.

Kanak -kanak yang akan menduduki peperiksaan , sedang menunggu keputusan peperiksaan atau yang mengalami krisis pergaulan dengan rakan sebaya berkemungkinan akan mengalami tekanan emosi. Anak -anak yang sedang melalui zaman remaja sering mengalami konflik perasaan dan mudah berasa tersinggung. Ibu bapa sewajarnyalah memberikan sokongan moral yang kuat dan galakan sepenuhnya kepada anak -anak mereka yang menghadapi krisis dan cabaran -cabaran hidup. Semakin mereka membesar , semakin berat tanggungjawab yang mereka pikul. Ketenangan dan keyakinan diri perlu dipupuk dalam diri si anak. Latihan -latihan yang bertujuan mengatasi tekanan emosi perlu didedahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan.

Bagaimanakah cara untuk mengurangkan tekanan emosi ?

Cara seseorang itu menghadapi cabaran -cabaran hidup berbeza dengan seorang yang lain dan ini bergantung pada personaliti atau perwatakannya yang telah dibentuk sejak dari peringkat bayi lagi dan mungkin juga sejak dari dalam rahim lagi. Selain pengaruh baka , pengalaman dari semasa ke semasa sentiasa mengubah , mengukuh atau menghilangkan sesuatu ciri perwatakan yang terdapat pada dirinya.

Dikalangan orang dewasa ,ada yang sering kelihatan tenang sahaja walaupun berhadapan dengan sesuatu krisis manakala ada pula yang mudah resah sehingga tidak dapat memikirkan cara -cara untuk mengatasi sesuatu masalah itu dengan baik.Keupayaan berfikir dengan tenang dan kecekapan menganalisa sesuatu keadaan untuk mendapat kaedah penyelesaian yang wajar merupakan cara yang berkesan untuk mengatasi atau mengurangkan tekanan emosi. Seseorang yang sering resah dan mudah berasa gentar apabila menghadapi sesuatu cabaran perlu mengubah sikapnya jika dia ingin berjaya didalam bidangnya.

Setiap individu memang mempunyai kebolehan untuk mengatasi kelemahan -kelemahannya. Begitu juga dengan kanak -kanak yang sedang membesar yang mudah dibentuk pemikirannya melalui pendidikan dan contoh -contoh positif.

Tabiat -tabait yang kurang sihat dan negatif boleh menjejaskan prestasi seseorang kanak -kanak. Contohnya , seorang kanak -kanak berusia 10 tahun sering mengeluh tidak boleh tidur malam dan berasa resah untuk menghadapi peperiksaan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa pengalaman -pengalaman yang dilaluinya sejak kecil tidak banyak mengajarnya membina keyakinan diri. Gurunya menyatakan bahawa dia seorang budak yang lembab sejak dia di dalam darjah satu lagi.

Apabila anak ini dinilai , prestasi inteleknya didapati setaraf dengan kanak -kanak lain yang sebaya dengannya. Jika dia diberi perhatian yang lebih sejak dari darjah satu lagi , prestasi akademiknya mungkin akan lebih baik. Tetapi , kerana program intervensi bagi membantunya dalam pelajaran tidak dapat diaturkan dengan berkesan , prestasinya tahun demi tahun semakin merosot. Ini semakin menjejaskan keyakinan dirinya. Dia akan mudah berasa tertekan apabila berhadapan dengan sesuatu cabaran.

Kecaman dan denda kerana prestasi akademik yang tidak memuaskan tidak akan mendatangkan apa -apa manfaat malahan akan lebih menyinggung perasaanya. Dia memerlukan galakan , sokongan dan tunjuk ajar daripada guru -guru yang arif supaya dia dapat maju dalam pelajarannya. Kanak -kanak seperti ini sering mendapat tekanan emosi. Untuk meredakan keadaan emosi yang berkecamuk , dia mungkin menunjukkan tingkah laku seperti melawak , menjadi agresif , sentiasa resah atau tidak mengambil berat langsung dalam hal -hal sekolah.

Kesimpulan

Tekanan emosi boleh dialami oleh kanak -kanak tanpa mengira usia. Manifestasi yang ditunjukkan berbeza -beza mengikut tahap perkembangannya . Ibu bapa perlu memahami dan mengenali ciri -ciri tekanan emosi di kalangan anak -anak tersebut.

Kadangkala, keluhan dikalangan kanak -kanak itu perlulah diperiksa dengan teliti supaya segala punca boleh dikaitkan dengan penyakit organik dapat dikenal pasti sebelum perhatian ditumpukan kepada masalah psikososial kanak -kanak itu.


Sumber: http://home.hamidarshat.com/TENTANG%20KANAK-KANAK.htm

VITAMIN DAN GARAM GALIAN

Setiap orang memerlukan makanan yang berzat dan seimbang untuk memelihara kesihatan fizikal dan mentalnya . Protein diperlukan untuk membina tubuh dan ini diperolehi daripada bahn -bahan makanan seperti daging , ikan telur , dan susu . Karbohidrat dan lemak membekalkan tenaga untuk kita melakukan aktiviti -aktiviti harian . Karbohidrat diperoleh daripada bijirin seperti beras gandum . Lemak pula diperoleh daripada minyak kacang , mentega dan majerin . Selain bahan -bahan ini , ahli sains telah lama mengetahui tentang kumpulan bahan makanan yang dinamakan 'vitamin ' yang diperlukan untuk kesihatan .

Jenis -jenis vitamin yang terdapat iailah vitamin A,B,C,D,E,K, asid folik , asid pentotenik , biotin , kolina dan niasin . Setiap jenis vitamin ini mempunyai fungsi yang tertentu dalam metabolisme tubuh badan manusia . Selain itu , ahli sains juga mengenal pasti garam -garam galian (mineral salts ) dan unsur unsur surih ( trace elements ) seperti kalsium , magnesium , Fosforus , iodin ,zink,besi , kuprum , mangan , sodium , potasium , dan klorida yang juga diperlukan dalam kuantiti yang tertentu untuk kesihatan tubuh manusia .

Kesan -kesan kekurangan vitamin dan garam galian

Kekurangan vitamin dan garam galian boleh menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit atau sering berasa tidak sihat . Umpamanya , kekurangan vitamin C boleh menyebabkan gusi kurang baik dan kerap berdarah . Kekurangan vitamin A boleh menyebabkan rabun malam sementara kekuranagan vitamin D pula boleh menyebabkan penyakit lembut tulang ( rickets) . Kekurangan vitamin K pada peringkat awal kelahiran bayi boleh menyebabkan seseorang itu pucat dan tidak bermaya (anaemia ) . Bayi dan kanak -kanak yang sentiasa pucat tidak akan membesar dengan optimum .

Kanak -kanak sekolah yang pucat sering mengantuk dalam kelas dan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pelajarannya . Kekurangan zink boleh menyebabkan penyakit kulit sementara kekuranagn iodin boleh menyebabkan kelenjar tirod ( thriod gland ) di bahagian leher membesar ( goitr ) . Kekurangan kalsium dan magnesium boleh menyebabkan sawan . Kekurangan mangan pula boleh mengganggu metabolisme sistem tubuh manusia dan mengakibatkan rencat akal . Ringkasnya , bahan -bahan garam galian ini amatlah penting untuk kesihatan manusia walaupun hanya dalam kuantiti yang sedikit sahaja .

Sebaliknya , kajian doktor menunjukkan bahawa kandungan garam galian yang berlebihan dalam tubuh manusia pula boleh mendatangkan mudarat . Umpamanya , kandungan plumbum yang tinggi dalam tubuh adalah membahayakan . Plumbum boleh menganggu fungsi otak manusia . Kanak -kanak yang terlibat boleh menjadi hiperaktif dan mendapat sawan . Saya pernah bertemu seorang kanak -kanak berusia dua tahun yang menjadi mangsa pencemaran bahan raksa ( mercury ) dalam rumah yang telah didiaminya selama enam bulan . Sebiji botol yang mengandungi bahan logam itu telah jatuh dan pecah di atas lantai biliknya . Semakin hari , kanak -kanak tersebut menjadi lemah hingga tidak terdaya berjalan . Perkembangan kognitif dan sosialnya juga turut terjejas .

Garam galian memang tidak dapat dinafikan kepentingannya dalam menjamin kesihatan . Setiap kali menilai seseorang bayi atau kanak -kanak , doktor perlu sentiasa memikirkan kemungkinan kandungan garam galian dan vitamin berkurangan atau berlebihan dalam tubuh si pesakit .

Perlukah vitamin tambahan diberikan ?

Kebanyakan kanak -kanak tidak memerlukan vitamin tambahan jika dapat dipastikan bahawa dia mendapat kesemua bahan -bahan zat ini secukupnya . Walau bagaimanpun , ada juga kanak -kanak yang memerlukan vitamin tambahan kerana menghidap penyakit hepar ( liver ) , penyakit buah pinggang dan alahan . Vtamin tambahan juga diperlukan oleh kanak -kanak yang memakan ubat tahan sawan ( anticonvulsants ) . apabila doktor mengesyorkan pengubahsuaian diet bagi kanak -kanak yang mengalami alahan makanan , masalah kekurangan bahan -bahan vitamin atau garam galian tertentu mungkin timbul . Oleh itu , doktor mungkin menyarankan pengambilan vitamin tambahan . Ada sejenis sawan yang disebabkan oleh kekuranagn vitamin B6 (pyridoxine deficiency ) yang boleh diatasi dengan pengambilan vitamin tersebut .

Bolehkah vitamin berlebihan mendatangkan mudarat ?

Kekurangan vitamin dan garam galian tertentu boleh mengancam kesihatan seseorang individu . Sebaliknya pula , Jika bahan -bahan vitamin diambil berlebih -lebihan , keadaan yang tidak diingini juga boleh berlaku . Vitamin A, D dan E boleh mendatangkan mudarat jika digunakan tanpa mengikut peraturan yang telah ditetapkan . Pengambilan vitamin D secara berlebih -lebihan boleh menyebabkan penyakit batu karang . Terlalu banyak mengambil vitamin A boleh menyebabkan sakit kepala .

Ada juga beberapa laporan yang menyebut bahawa pengambilan banyak vitamin boleh membawa manfaat kapada kanak -kanak yang terencat akal , yang mengalami masalah pembelajaran dan kanak -kanak autistik . Bekalan vitamin secara berlebih -lebihan nin dinamakan megavitamin . Umpamanya , ada yang memberi vitamin dengan banyaknya kapada anak -anak yang megalami sindrom down dengan harapan perkembangan fizikal dan mentalnya meningkat .

Ini masih merupakan satu kontroversi . Penyelidik -penyelidikan tentang penggunaan megavitamin bagi kank -kanak yang mengalami sindrom down menimbulkan pelbagai pendapat yang berlainan . Dalam satu kajian yang dijalankan di united kingdom , megavitamin didapati tidak memberikan manfaat seperti yang diharap -harapkan . Sebaliknya , kesan sampingan seperti kanak -kanak menjadi terlalu aktif , tidak boleh tidur , sakit perut dan muntah -muntah telah dilaporkan . Berlainan pula halnya dengan hasil penyelidikan yang dikemukakan oleh satu kumpulan penyelidikan di Amerika Syarikat . Kumpulan ini mendapati penghidap sindrom down menunjukan perkembangan mentalnya yang menggalakkan apabila dirawat dengan megavitamin . Oleh itu , isu masih merupakan satu kontroversi .

Bolehkah makanan segera ( fast foods ) mendatangkan mudarat ?

Rangkaian -rangkaian kedai yang mengusahakan perniagaan makanan segera atau fast foods telah tumbuh ibarat cendawan di merata -rata tempat di negara kita . Ramai kanak -kanak yang menggemari makanan ini. Kajian -kajian yang dijalankan ke atas makanan -makanan seperti burger , umpamanya , menunjukkan kandungan garam yang berlebihan serta kekurangan vitamin A dan kalsium .

Penjual burger menghidangkan salad dan sayur -sayuran lain serta milk shake untuk deit yang lebih seimbang . Ada juga kajian yang menunjukkan bahawa kanak -kanak yang sering sangat makan makanan segera akan mempamerkan tanda -tanda kekurangan zat -zat vitamin dan garam galian . Kanak -kanak yang terdedah kepada risiko ini terdiri daripada mereka yang sering tidak makan di rumah dan kerap dibekalkan dengan wang oleh ibu bapa untuk membeli makanan di kedai kedai tetapi kurang pengetahuan tentang konsep makanan seimbang .

Ibu bapa perlulah mengasuh anak -anak dari kecil lagi untuk memahami konsep makanan seimbang serta kelas -kelas makanan yang mengandungi vitamin -vitamin dan garam galian tertentu supaya mereka dapat memilih makanan dengan bijak . Ibu bapa sendiri perlulah menunjukkcontoh yang baik kerana anak -anak mudah terpengaruh dan mudah terikut -ikut dengan tabii makanan yang ditunjukkan oleh mereka sendiri .

Kesimpulan

Berhati -hati jika memberi anak megavitamin kerana ia boleh mendatangkan mudarat jika diambil tanpa mendapatkan nasihat doktor . Pelbagaikanlah diet anak anda sambil memastikan kandungan protein , karbohidrat , lemak , vitamin dan garam galian mencukupi dan tidak berlebihan . Dengan ini , diet anak anda akan lebih seimbang dan kesihatannya terjamin .


sumber : http://home.hamidarshat.com/TENTANG%20KANAK-KANAK.htm

PERASAAN TAKUT DI KALANGAN KANAK-KANAK

Perasaan takut memang sering menyelubungi kanak-kanak. Ada kanak-kanak yang takut pada binatang-binatang seperti ular, tikus, anjing dan lipas. Ada pula yang takut pada air, keadaan gelap atau berada didalam ruang yang kecil dan sempit seperti lif. Sesetengah bayi pula mudah beresa takut pada orang berjanggut, bercermin mata, bertopeng atau yang bersuara garang dan lantang.

Objek atau keadaan yang ditakuti oleh kanak-kanak berbeza mengikut usia mereka. Kanak-kanak yang berusia satu hingga dua tahun sering berasa takut pada suasana gelap, bunyi mercun, bunyi guruh yang kuat atau binatang seperti semut, lipas dan anjing Kanak-kanak yang berusia empat tahun keatas pula mungkin sering dilanda perasaan bimbang apabila memikirkan soal kematian dan penyakit yang mungkin menimpa ibu bapa mereka. Perasaan takut boleh menguasai fikiran anak akibat daripada beberapa perkara. Ibu bapa sendiri mungkin secara tidak sengaja menimbulkan rasa takut dalam diri sianak apabila mereka mempamerkan perasaan takut mereka terhadap sesuatu benda itu dihadapan anak mereka.

Bayangkan satu keadaan dimana seorang anak sedang bermain seorang diri dihalaman rumahnya. Tiba-tiba seekor anjing menerpa kearahnya dan menyalak-nyalak. Dia sudah pasti akan menangis ketakutan. Peristiwa ini mungkin akan sukar dilupakan dan perasaan takut terhadap anjing akan terbawa-bawa sehingga dewasa.

Bayi juga mempunyai perasaan takut. Saya pernah melihat karenah seorang kanak-kanak kecil yang telah diberi suntikan pelalian. Pengalaman yang'menyakitkan' ini kekal dalam ingatannya. Walaupun dia telah sembuh, perasaan takut terhadap doktor masih wujud. Apabila dia dibawa kehospital untuk dirawat, dia mungkin akan terinagt-ingat peristiwa ini sehingga setiap kali dibawa masuk kedalam bilik doktor, dia akan meraung ketakutan.

Memang menjadi suatu perkara yang lazim kanak-kanak berusia dua tahun keatas tidak mahu tidur seorang diri kerana takut. Seorang ibu yang datang kelinik saya menceritakan karenah anaknya yang tidak mahu tidur seorang diri dalam biliknya kecuali jika ditemani. Alasannya: dia takutkan hantu! Apabila ibunya memberitahu bahawa hantu tidak wujud, dia akanberkeras mengatakan bahawa hantu memang ada didalam almari atau dibawah kati biliknya. Seterusnya, dia akan mengatakan yang hantu itu akan menjelma apabila ibunya tiada bersama-samanya. Berbagai-bagai alasan yang diberikan agar ibunya tidur bersama-samanya. Perasaan takut memang lazim terdapat dikalangan kanak-kanak dan tidak perlu dikhuatirkan sangat kerana ia akan hilang secara beransur-ansur.

Tetapi, ibu bapa dan ahli keluarga kanak-kanak tersebut tidak seharusnya pula menakut-nakutkan sianak dengan kisah-kisah hantu atau sebarang cerita yang boleh menimbulkan rasa takut sianak. Apa yang sering berlaku ialah ibu atau bapa cuba memaksa anak mematuhi sesuatu perintah dengan cara menakut-nakutkan anak itu. Contohnya, 'Jangan masuk kedalam bilik itu, ada hantu". Maka, tidak hairanlah jika perasaan takut ini akan terus bersarang dalam jiwa kanak-kanak itu apabila dia sering diingat-ingatkan tentang hantu dan benda-benda yang menakutkannya.

Saya sering juga bertemu kanak-kanak yang serta-merta menangis ketakutan apabila dibawa masuk kedalam bilik saya untuk diperiksa. Ini mungkin ada kaitannya dengan pengalaman yang menyakitkan yanag pernah dialaminya sewaktu menjalani pemeriksaan-pemeriksaan sebelum ini seperti suntikan, ujian darah , prosedur lumbar punture dan sebagainya. Kanak-kanak perlulah sentiasa ditemani oleh ibu bapanya apabila menjalani pemeriksaan doktor kerana persekitaran dihospital merupakan suasana asing baginya dan dia mudah beras cemas. Ibu bapa adalah pelindung anak. Hospital kanak-kanak yang dibangunkan pada masa kini memang direkabentuk bagi memuatkan tempat tidur dan ruang rehat untuk ibu bapa.

Kanak-kanak yang takutkan doktor perlu diberi masa untuk menyesuaikan diri. Doktor kanak-kanak yang berpengalaman biasanya akan tahu bagaimana memujuk dan mendapatkan kemesraan kanak-kanak sebelum melakukan prosedur-prosedur atau pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin boleh menimbulkan perasaan takut dalam dirinya.

Berbagai-bagai kaedah digunakan untuk mengatasi masalah takut dikalangan kanak-kanak. Saya teringat seorang kanak-kanak yang takut dengan alat penyedut sampah (vacuum cleaner). Sibu sangat suka melihat anaknya menangis sambil berlari ketakutan mendapatkannya setiap kali dia mendengar bunyi penyedut itu. Akibatnya, sianak berasa cemas setiap kali berhadapan dengan sebarang jenis alat penyedut, sama ada dirumah atau dikedai-kedai sehingga merunsingkan ibunya pula. Untuk menghilangkan perasaan takut sianak terhadap alat itu, pada peringkat wal, dia dibenarkan bermain-main dengan beberapa bahagian alat itu.

Setelah selesai bermain dengan kesemua bahagian alat itu, dia kemudiannya dibenarkan memicit butang suis tanpa menyambungkan alat itu pada bekalan elektrik. Akhirnya, suis elektrik itu dipasang dan sianak dibenarkan memetik butang yang boleh menggerakkan alat penyedut sampah tersebut. Dengan memetik suis itu, dia mula yakin yang dia boleh mengawal apat penyedut sampah. Akhirnya, perasaan takut terhadap alat itu akan beransur-ansur hilang.

Seorang kanak-kanak yang berusia 21/2 tahun yang takutkan suasana gelap boleh dibiarkan bermain-main dengan suis lampu untuk menyesuaikan diri dalam keadaan terang dan gelap. Jika ada lampu meja disisi katilnya, dia boleh digalakkan menutup suis lampu sendiri sebelum tidur. Mungkin beberapa hari sebelum itu dia dibenarkan tidur dengan lampu terpasang. Dia akan diberikan pujian dan galakan apabila dia sudah boleh tidur dala biliknya tanpa lampu terpasang. Perasaan takutnya terhadap suasana gelap akan hilang secara beransur-ansur.

Ada seorang bayi berusia 11/2 tahun yang dikatakan sangat takut pada bunti guruh. Setiap kali terdengar bunti guruh, dia tidak berhenti-henti menangis tersak-esak. Setiap kali turun hujan yang disertai ribut petir, dia akan menangis berpanjangan sehingga tertidur. Satu cara yang disankan untuk mengurang perasaan takut bayi itu terhadap bunyi guruh ialah dengan memainkan pita rakaman bunyi guruh dihadapannya sewaktu cuaca terang-benderang.

Pada mulannya, bayi itu menangis bila mendengar bunyi guruh pada pita rakaman itu tetapi lama-kelamaan dia akan dapat menyesuaikan dirinya dengan bunyi tersebut walaupun apabila bunyi dikuatkan. Dengan cara ini, lama-kelamaan bayi akan tetap tenang walaupun hujab turun disertai petir berdentum.

Teringat saya pada seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang dibawa berjumpa saya untuk mendapatkan rawatan. Sebaik sahaja ternampak anak patung besar didalam bilik saya, dia tiba-tiba menjerit ketakutan. Siibu menyatakan bahawa anaknya amat takut pada anak-anak patung yang besar. Itulah sebabnya dia tidak menyimpan anak patung dirumah. Abapila diselidik lebih lanjut, barulah saya faham punca yang menyebabkan sianak berasa takut.

Sewaktu dia kecil lagi, abangnya sering mengacu-acukan anak patung besar dihadapannya sambil menakut-natukannya. Dia kerap menangis teresak-esak berpanjangan. Satu program 'desensitisasi' telah dicadangkan. Sebuah anak patung yang kecil diberikan padanya untuk bermain-main. Apabila telah berasa selesa, dia diberikan patung yang lebih besar sedikit saiznya. Proses ini akan berterusan dan dengan cara ini perasaan takutnya terhadap anak patung yang besar akan hilang.

Program seperti ini pernah dijalankan ke atas seorang kanak -kanak yang takut pada kucing dan hasilnya amat berkesan sekali. Pada peringkat awal , dia diberi peluang untuk melihat dari jauh anak kucing dalam sangkar sambil diberitahu bahawa anak kucing itu amat takut kepadanya. Dia digalakkan untuk memikir tentang cara yang baik untuk menolong anak kucing yang 'ketakutan ' itu. Dia menyatakan bahawa dia mesti berjalan perlahan -lahan sambil menghampiri sangkar itu dan mencangkung serta bercakap -cakap dengan suara yang perlahan supaya tidak menakutkan kucing itu.

Apabila dia sudah berasa selesa melihat anak kucing itu , dia disuruh menggambarkan dalam fikiran yang dia sedang menepuk -nepuk badan anak kucing itu. Dengan persetujuannya , anak kucing itu dikeluarkan dari sangkar terssebut dan dia dibenarkan megurut -ngurut dan menepuk -nepuk badan binatang itu. Dengan cara ini , dia dapat bermesra dengan anak kucing itu sambil menghilangkan perasaan takutnya terhadap binatang berkenaan.

Perasaan takut di kalangan kanak -kanak kecil biasanya akan hilang apabila mereka meningkat dewasa dan ibu bapa tidak perlulah berasa terlalu rungsing terhadap perkara ini. Mereka perlu faham bagaimana perasaan takut boleh wujud di kalangan kanak -kanak dan mengambil langkah -langkah yang berkesan untuk mengurangkan dan menghilangkan perasaan takut tersebut.

Kanak -kanak yang berusia empat tahun ke atas lebih matang fikirannya. Berbagai -bagai cerita yang boleh direka nya. Kadangkala , cerita -ceritanya boleh mendatangkan perasaan takut pada dirinya sendiri. Saya pernah bertemu seorang kanak -kanak berusia 5 1/2 tahun yang dibawa oleh ayahnya ke klinik untuk mendapatkan nasihat tentang tingkah laku nya yang berubah dalam tempoh dua minggu kebelakangan. Si anak dikatakan tidak mahu berenggang dengan ayahnya. Setiap pagi dia akan menangis apabila ayahnya hendak pergi kerja. Lazimnya , si ayah akan meninggal kannya di tadika dan terus pergi ke pejabat tetapi dalam masa dua minggu yang lepas , dia tidak mahu ke tadika. Dia tidak mahu ayahnya pergi kerja dan akan meraung apabila ditinggalkan.

Ayahnya hairan dan runsing dengan perubahan tingkah laku anaknya. Pemeriksaan fizikal ke atasnya tidak menunjukkan sebarang kelainan. Saya mulalah berbual -bual dengannya tentang keadaan di tadika , kawan -kawan dan minatnya. Apabila ditanya jika ada sesuatu yang membuatnya sedih , dia menyatakan bahawa dia berasa takut dan tidak boleh tidur malam kerana khuatir bahawa ayahnya akan mati !! Bila ditanya mengapa dia boleh berfikir begitu , dia menyatakan bahawa dia tidak mengerti mengapa sesorang mesti mati dan tidak kembali lagi. Kebetulan pula , dia telah dibawa oleh ibu bapanya menziarahi neneknya yang baru meninggal dunia. Ayahnya mula faham mengapa perangainya berubah dalam masa satu atau dua minggu itu. Dia mula meluahkan segala perasaanya. Dalam pada itu , perkara hidup dan mati telah diterang mengikut cara yang dia faham dan boleh terima. Perbualan seterusnya tertumpu kepada tadika , guru dan kawan -kawannya. Rancangannya pada hari -hari seterusnya dibincangkan bersama -sama dan dia menyatakan bahawa dia ingin kembali ke tadika kerana berminat dengan aktiviti -aktiviti di situ. Sejak hari itu , tingkah laku si anak kembali normal dan dia tidak lagi berasa cemas apabila berenggang dengan ayahnya.

Dalam salah satu lawatan ke pusat perkembangan kanak -kanak TIMANG LPPKN , saya melihat satu peristiwa di mana seorang kanak -kanak berusia dua setengah tahun meraung sekuat -kuat hatinya kerana tidak mahu berpisah dengan ibunya yang terpaksa meninggalkannya di bawah jagaan pengasuh. Kanak -kanak mudah berasa cemas apabila ditinggalkan di tempat yang terasing baginya atau dibawah jagaan orang -orang yang tidak dikenalinya.

Pengasuh yang cekap dan berpengalaman tentang karenah kanak -kanak akan dapat mengawal keadaan . Dengan penuh rasa yakin , dia akan mengambil anak itu daripada pangkuan si ibu dan terus membawanya masuk ke bilik di mana kanak -kanak lain sedang asyik bermain dengan alat -alat permainan. Dia akan memberi sepenuh perhatian pada anak itu dan menggunakan alat -alat pemaianan untuk menarik minat si anak. Dia tidak akan beredar sehingga si anak berasa benar -benar selesa dan mesra dengan keadaan sekelilingnya. Perasaan cemas apabila dipisahkan daripada biunya akan reda apabila si anak sudah yakin dan mesra dengan pengasuhnya.

Kadangkala , perasaan takut seseorang itu terhadap sesuatu benda atau binatang akan berterusan sehingga dewasa. Ambil contoh seorang dewasa yang takut pada anak kucing. Dia tidak faham mengapa dia bersikap demikian dan tidak pula tahu bagaimana cara mengatasi keadaan tersebut. Setuiap kali mendengar bunyi anak kucing mengiau , dia seolah -olah hilang pertimbangan . Wajahnya menjadi pucat , bulu romanya berdiri tegak , jari -jemarinya menggeletar dan dia berasa cemas. Apabila diselidik , ternyata bahawa perasaan takutnya itu telah bermula sejak usianya dua tahun lagi. Sewaktu dia terjaga dari tidur , dia mendapati seekor anak kucing sedang tidur di atas dadanya. Ini menyebabkan dia terperanjat dan lari dari ketakutan sambil menjerit -jerit sekuat hatinya.

Kejadian itu tidak luput dari fikirannya. Setiap kali ternampak anak kucing , perasaan takutnya akan timbul. Lama kelamaan , terjalinlah perasaan takut ( phobia ) terhadap anak kucing. Semakin lama , semakin sukar untuk menghilangkan perasaan takut itu. Dia memerlukan satu program desensitisasi untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Perasaan takut ini seelok -eloknya dirawat sewaktu sesorang itu masih kecil lagi .

Perasaan takut memang sering terdapat di kalangan kanak -kanak tetapi kebanyakannya akan hilang dengan sendiri. Ibu bapa perlulah mengetahui bagaimana timbulnya perasaan takut itu dan bagaimanaia boleh berlanjutan. Ia perlulah dianalisa untuk mengetahui asas kewujudannya. Kanak -kanak yang mengalami perasaan takut boleh dipulihkan dengan menggunakan strategi psikologi. Ibu bapa ingin anak -anak mereka menjadi dewasa dengan penuh keyakinan diri tanpa sebarang perasaan takut yang tidak berasas ( irrational fears ). Jika anak anda mempunyai perasaan takut yang agak keterlaluan , eloklah dapatkan nasihat ahli psikologi atau pakar kanak -kanak yang arif tentang masalah tingkah laku kanak -kanak supaya keadaan ini dapat dipulihkan seberapa segera.


Sumber: http://home.hamidarshat.com/TENTANG%20KANAK-KANAK.htm