Followers

Saturday, August 02, 2008

PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan Prasekolah merupakan satu pendidikan asas yang memberikan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kanak-kanak. Ianya dapat membekalkan kanak-knak dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif.

Pendidikan Prasekolah menitikberatkan pendekatan "Belajar Melalui Bermain" yang mana programnya disesuaikan dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Disamping itu prasekolah juga berfokuskan kepada perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

Konsep Pendidikan Prasekolah adalah merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 – 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.