Followers

Wednesday, October 14, 2009

Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia

Kami guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia yang bertanggungjawab dan berkebolehan yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-prinsip Rukunegara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan, mereka memperolehi pengetahuan telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima Tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

 • Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain
 • Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira fakta-fakta jasmani mental, emosi politik, ekonomi, sosial keturunan atau agama
 • Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya
 • Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran
 • Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar
 • Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang seting-tinggi

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

 • Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka
 • Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasarna yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga
 • Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya
 • Memberikan maklurnat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana
 • Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonorni ibu bapa pelajar
 • Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

 • Mengelakkan diri data menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, atau pun yang bertentangan dengan Rukunegara
 • memupuk dalarn diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama
 • Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara yang sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat
 • Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa institusi pendidikan dengan rnasyarakat
 • Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral kebudavaan dan kecendekiawan masyarakat
 • Berpegang kepada tingkahlaku sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami hari dengan baik

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

 • Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru
 • Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru
 • Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungiawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan nengekalkan sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial
 • Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutama mereka yang baharu dalam profesion perguruan
 • Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama haik profesion perguruan.
 • Akan menjadi ahli sebuah pertbuhan guru

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.