Followers

Saturday, March 28, 2009

Perayaan Hari Guru 2009

Perayaan Hari Guru 2009
Tema: Guru Cemerlang Negara Terbilang
Kategori Sambutan
Peringkat Kebangsaan
Tarikh 16 Mei 2009
Tempat Kuala Terengganu
Penganjur Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kerjasama JPN Terengganu

Tema hari guru yang dipilih untuk Perayaan Hari Guru 2009 ialah

Guru Pembina Negara Bangsa

Rasional pemilihan tema tersebut ialah:

a. Guru sebagai pendidik terbukti telah memainkan peranan utama dalam memperjuang dan mengekalkan kemerdekaan serta kedaulatan negara melalui system pendidikan dan seterusnya membangunkan negara sehingga dikagumi oleh dunia luar.

b. Guru menjadi harapan bagi memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat seterusnya menjadi warganegara glokal yang mampu bersaing dengan kepesatan dunia luar.

c. Kecekapan dan keberkesanan guru menerusi system pendidikan membina negara bangsa yang berjaya.d. Peranan guru dalam mewujudkan pembangunan dan modal insan.


LAGU TEMA HARI GURU 2009
GURU CEMERLANG NEGARA TERBILANG

Guru cemerlang mengasih dan menyayang
Mendidik anak bangsa seikhlas jiwa
Gigih terus bakti hidup penuh berbudi
Maruah profesional disanjung tinggi

c/0
Guru berjasa berkhidmat dengan setia
Menjulang nama bangsa di mata dunia
Hebat tidak bermegah waja dan berkarisma
Realisasi visi dan sejati

Guru cemerlang Negara terbilang
Keunggulan dan pendidikan di mata bangsa
Guru cemerlang Negara terbilang
Kesejahteraan Malaysia berkibaran

Tokoh Guru Kebangsaan Tahun 2009

Panduan Pencalonan

 1. Kriteria pemilihan calon Tokoh Guru Kebangsaan hendaklah berasaskan kepada urutan keutamaan seperti berikut:
  1.1 - Perkhidmatan cemerlang sebagai guru bilik darjah
  1.2 - Sumbangan cemerlang kepada profesion keguruan dan pendidikan
  1.3 - Penglibatan aktif dalam kegiatan luar bilik darjah dan khidmat masyarakat
  1.4 - Kecemerlangan dalam bidang-bidang lain
 2. Calon hendaklah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan di negara ini.
 3. Calon Tokoh Guru untuk peringkat kebangsaan seboleh-bolehnya hendaklahdipilih daripada tokoh-tokoh yang telah dianugerahkan gelaran TokohGuru Peringkat Negeri.
 4. Calon hendaklah berumur 50 tahun atau lebih, sama ada masih berkhidmatataupun sudah bersara. Walau bagaimanapun, calon yang tidak mencapaihad umur tersebut boleh dipertimbangkan jika ia menunjukkan kebolehanpencapaian yang sangat cemerlang.
 5. Pemilihan calon boleh juga dibuat ke atas tokoh yang telah meninggal dunia.
 6. Calon hendaklah terdiri daripada mereka yang sedang atau pernahberkhidmat sebagai guru (sekurang-kurangnya 5 tahun), pensyarah,pengetua, guru besar atau pentadbir di dalam bidang pendidikan.
 7. Pencalonan boleh dikemukakan oleh Jabatan/Bahagian di KementerianPendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) danKesatuan/Persatuan Guru.
 8. Mereka yang pernah dicalonkan tetapi tidak terpilih, boleh dicalonkan semula.

PERADUAN MENULIS CERITA KANAK-KANAK
SEMPENA HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN 2009

Peraduan ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu;
 • Kategori Guru
 • Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)
 • Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3)
 • Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)

Syarat-Syarat Peraduan
 1. Peraduan ini terbuka kepada semua guru dan murid di sekolah bantuan penuh kerajaan di seluruh Malaysia.
 2. Cerita hendaklah ditulis samada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
 3. Tema cerita ‘Terima Kasih Cikgu’.
 4. Tajuk skrip penulisan adalah bebas.
 5. Peserta hanya boleh mengemukakan satu hasil karya dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
 6. Panjang cerita
  - Kategori Guru TIDAK lebih daripada 3,000 patah perkataan.
  - Kategori Sekolah Menengah Atas TIDAK lebih daripada 1,000 patah perkataan.
  - Kategori Sekolah Menengah Rendah TIDAK lebih daripada 500 patah perkataan.
  - Kategori Sekolah Rendah TIDAK lebih daripada 250 patah perkataan.
 7. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung hasil karya.
 8. Halaman muka surat mestilah ditaip pada setiap halaman skrip.
 9. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz 12 poin.
 10. Hasil karya hendaklah merupakan hasil penulisan asli bukan ciplak atau terjemahan dan belum pernah disiarkan atau diterbitkan.
 11. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum,agama dan politik.
 12. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
 13. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
 14. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
 15. Maklumat penyertaan hendaklah ditulis pada Lampiran BBT III.
 16. Penulisan skrip adalah untuk bahan bacaan murid sekolah rendah dan menengah.
 17. Tarikh tutup peraduan ialah pada 2 Februari 2009.
 18. Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga akan dijemput untuk menerima hadiah dalam Majlis Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2009.
 19. Hasil karya hendaklah sampai sebelum atau pada tarikh tersebut ke Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri (u.p:Setiausaha Perayaan Hari Guru 2009).
 20. Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan di atas tidak akan dipertimbangkan.
 21. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan peraduan tidak akan dilayan. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.
 22. Sekiranya ada sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Krishanan a/l Ponnusamy di talian 03-88844480 atau Puan Hajah Siti Natrah binti Mukhtaram di talian 03-88844485.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.