Followers

Saturday, February 14, 2009

Tema: Masa dan Waktu (Minggu 5)

RANCANGAN HARIAN

Tema : Masa dan Waktu Subtema : Kenali Masa dan Waktu

Tarikh : 2 Februari 2009 Hari : Isnin

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

( 8.00 – 8.10)

PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B.Melayu

1.1.5

1.2.1

2.1.2 (b)

Perbualan Pagi:

1. Berbual mengenai cara-cara memberi ucapan kepada orang lain mengikut situasi dan

masa.

Cth:- selamat pagi. selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam.

2.Bersoal jawab.

3.Memadan ucapan dengan gambar yang sesuai.

Kad gambar

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 8.50

P. Fizikal

(Aktiviti Dalam Kelas)

1.2.1

1.2.2

1.Kanak-kanak memadan gambar dengan ucapan mengikut garis putus-putus.

2. mewarna gambar.

Lembaran kerja

AKTIVITI KUMPULAN

60 minit

8.50 – 9.50

B.Melayu

Sosio emosi

Kreativiti & Estetika

3.2.1, 3.2.2, 4.1.3 & 4.1.4

2.4.1

2.1.3

1.Guru memperkenalkan huruf vokal u dan membunyikannya.

2. Kanak-kanak menyebut u mewakili perkataan ular, ubat, ubi, udang, ulat.

3. Mewarna huruf u dan gambar yang mewakilinya.

4. Menulis huruf u bertitik.

Lembaran kerja

Kad huruf

Kad gambar

Pensel warna

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI


AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

English Language

1.1.2

1.2.2

1.Children identify words with the same ending sound and discriminate it.

2. Said the words loudly.

3. Writing exercise.

Picture cards

Word cards

worksheet

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

Kognitif

9.1.1

9.1.2

9.1.3

1.Berbual dan bersoal jawab mengenai peristiwa yang dialami sehari-hari mengikut

peredaran masa.

2.Mewarnai gambar aktiviti sehari-hari mengikut waktu pagi, malam, petang, dan malam.

Carta bergambar

Lembaran kerja

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

RANCANGAN HARIAN

Tema : Masa dan Waktu Subtema : Aktiviti Harian

Tarikh : 3 Februari 2009 Hari : Selasa

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B.Melayu

1.1.5

3.2.1

3.2.2

1. Berbual mengenai masa dan puisi yang berkaitan dengan masa.

2. Guru mempamerkan puisi iaitu pantun dua kerat pada ‘smartboard’ dan murid-murid

menyebut semula apa yang disebut guru.

3. Memperkenalkan vokal e dan membunyikannya.

4. Murid-murid diminta mengecam huruf vokal e yang terdapat dalam pantun dua kerat.

5. Guru memberitahu murid pengajaran yang didapati daripada pantun dua kerat yang

dilafazkan.

Pantun:

Pat pat siku lipat,

Siapa cepat dia dapat.

Satu dua tiga empat,

Siapa cepat dia dapat.

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 8.50

P. Fizikal

(Aktiviti Dalam Kelas)

1.2.1

1.2.2

1.Membuat pergerakan tangan mengikut arah dengan mengikut garisan titik-titik huruf e.

2.Guru membimbing murid agar dapat mengawal pergerakan mata tangan dengan betul dan menulis huruf e dengan cara yang betul.

Lembaran kerja

60 minit

8.50 – 9.50

Pend. Islam

Diambil alih oleh Ustazah Juliana

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

Kognitif

9.1.1

9.1.2

9.1.3

a) Berbual dan bersoal jawab mengenai peristiwa yang dialami

sehari-hari mengikut peredaran masa.

b) Mewarnai gambar aktiviti sehari-hari mengikut waktu pagi,

malam, petang, dan malam.

Carta bergambar (PPT)

Lembaran kerja

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50-11.20

English Language

2.1.1

2.1.3

a) Children learn about time and greeting e.g. like good morning, good afternoon, good evening & good night.

b) Drilling activity

c) Ask and answer.

Flash cards

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

RANCANGAN HARIAN

Tema : Masa dan Waktu Subtema : Days in the Week

Tarikh : 4 Februari 2009 Hari : Rabu

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B. Inggeris

1.1.2

1.2.2

1. Pupils said aloud about words with the same ending sound such as Monday

to Sunday.

2. Pupils said aloud the words that shown by teacher.

3. Pupils identify words with the same ending sound.

4. Drilling

Worksheet

Word card

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 9.50

P. Fizikal

(Aktiviti Dalam Kelas)

1.2.1

1.2.2

1. Murid-murid membuat pergerakan tangan mengikut arah dengan

mengikut garisan titik-titik dengan menulis perkataan days in

the week like Monday, Tuesday, to Sunday.

2. Guru membimbing murid agar dapat mengawal pergerakan

mata tangan dengan betul.

Worksheet

word card

AKTIVITI KUMPULAN

60 minit

9.50 – 10.20

Kognitif

Sosio emosi

Kreativiti & Estetika

4.1.1 & 4.1.2

2.4.1

2.1.3

1.Murid-murid diperkenalkan dengan angka 3.

2.Membilang objek 3.

3.Berlatih menulis angka 3 dengan cara yang betul.

4.Permainan memadan simbol 3 dengan objek.

5.Latihan bertulis: Mewarnai dan menulis angka 3 serta mewarnai gambar.

6.Murid-murid dinasihati menyempurnakan tugas yang

diberikan tanpa bantuan guru dan rakan-rakan.

Bongkah, pembilang,

Kad nombor

Buku aktiviti –

( write numbers 1-20)

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

B. Melayu

1.1.5

1.2.1

2.1.2

1. Murid-murid menonton vcd tentang masa dan waktu iaitu berkaitan dengan 7

hari dalam seminggu.

2. Bersoal jawab tentang aktiviti berkaitan masa dan waktu.

3. Murid-murid menyebut berulang kali nama-nama hari dalam seminggu.

Vcd

Kad perkataan nama-nama hari

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

RANCANGAN HARIAN

Tema : Masa dan Waktu Subtema : Months of the year

Tarikh : 5 Februari 2009 Hari : Khamis

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B. Inggeris

1.1.2

1.2.2

3.3.1

1. Pupils said aloud about the name of months of the year beginning from Januari to

Disember.

2. Pupils said aloud the words that shown by teacher.

3. Pupils identify words with the same ending sound.

4. Pupils discriminate with the same ending sound such as Januari and Februari,

September, Oktober, November & Disember.

5. Drilling

Worksheet

Word card

20 minit

8.30 – 8.50

Kognitif

4.1.1

1. Membilang objek yang menunjukkan bilangan 3.

2. Menulis angka 3 di udara.

3. Latihan memadan angka 3 dengan objek.

pembilang

Kad angka

Buku aktiviti

60 minit

8.50 – 9.50

Pend. Islam

Diambil alih oleh ustazah Juliana

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

B.Melayu

3.1.3

1. Murid diperkenalkan dengan huruf vokal i .

2. Murid membunyikan vokal i dan perkataan yang mewakilinya iaitu ikan, ibu, itik, itu,

ini, dll.

3. Murid-murid mengeja perkataan yang mewakili huruf i.

4. Murid-murid menyanyi: i itu hurufnya, e itu bunyinya, e e e e e.

5.Latihan mewarnai huruf i dan gambar.

Kad gambar

Kad huruf

Lembaran kerja

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :


RANCANGAN HARIAN

Tema : Masa dan Waktu Subtema : Pukul Berapa?

Tarikh : 6 Februari 2009 Hari : Jumaat

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B.Inggeris

2.1.3

3.1.2

3.3.1

1. Teacher encourage to the pupils the words beginning with a: ant, axe, apple.

2. Write the alphabet a on the air.

3. Drilling to mention the words ant, axe, and apple.

4. Write the alphabet a and colour the picture.

Word card

Picture card

Activity book

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 8.50

P. Fizikal

(Aktiviti Luar Kelas)

2.1.2

1. Aktiviti memanaskan badan.

2. Melakukan aktiviti melompat dengan kedua-dua belah kaki

sejauh dua meter.

3. Permainan kecil: Pukul Berapa Datuk Harimau?

4. Bermain bebas di taman permainan.

Wisel.

AKTIVITI KUMPULAN

60 minit

8.50 – 9.50

Kreativiti dan Estetika

3.1.1

3.1.2

1.Kanak-kanak diperdengarkan dengan bunyi alat muzik genderang untuk

membezakan pelbagai jenis nada bunyi seperti kayu tik tok, loceng, kerincing,

kompang, marakas dll.

2.Menyanyi lagu tentang masa: Lompat Si Katak Lompat.

3.Berbual dan bersoal jawab tentang lagu yang dinyanyikan dan pengajaran yang diperoleh daripada lagu itu iaitu tentang kepentingan masa.

Alat muzik

vcd

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

Sosioemosi


1.Guru dan Murid-murid berbual mengenai gambar seorang kanak-kanak yang lambat

bangun pagi.

2.Murid-murid menyatakan kesan dan akibat daripada perbuatan sebegitu.

3.Latihan bertulis.

Lembaran kerja

Persembahan elektronik

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

B.Melayu

3.2.2

4.1.3

4.1.4

1.Murid-murid menyebut huruf vokal o dan u seperti yang ditunjukkan guru.

2.Menulis huruf vokal o dan u di udara dan membunyikan huruf dengan cara

menyanyi.

3.Menulis huruf-huruf vokal a e i o u mengikut dengan panduan titik-titik.

Persembahan elektronik

Lembaran kerja

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.