Followers

Saturday, February 14, 2009

Tema: Warna ( Minggu 3)

RANCANGAN HARIAN

Tema : Warna Subtema : Kenali Warna

Tarikh : 19 Januari 2009 Hari : Isnin

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

( 8.00 – 8.10)

PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B.Melayu

1.1.5

2.2.2

3.1.1

Perbualan Pagi

1.Berbual mengenai warna-warna yang murid-murid tahu.

2.Murid menyebut nama-nama warna.

3.Bersoal jawab.

4.Memadankan warna yang disebut guru dengan objek yang terdapat di dalam kelas

seperti meja, kerusi, baju, dll.

5.Menyanyi beramai-ramai lagu warna.

Lagu Warna

saya lihat dengan mata,

macam-macam warna,

merah, kuning, hijau, biru, jingga dan ungu.

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 8.50

P. Fizikal

(Aktiviti Dalam Kelas)

1.1.1

1.2.1

1.2.2

1. Murid menguntai manik dan butang mengikut warna. Kemudian, murid-murid menyebut

warna yang telah menjadi rantaian manik atau butang.

Manik, butang, tali

AKTIVITI KUMPULAN

60 minit

8.50 – 9.50

B.Melayu

Sosio emosi

Kreativiti & Estetika

2.2.2

1.2.1

2.1.3

1.Guru menunjukkan warna pada BBM ‘bunga’ yang tergantung di kelas.

2.Murid menyebut warna-warna tersebut.

3.Murid mewarna gambar belon-belon dengan warna yang pelbagai seperti yang telah

mereka pelajari.

4.Mempamer dan menilai hasil kerja sendiri dan rakan.

Lembaran kerja

Pensel warna

BBM warna(bunga)

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI


AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

English Language

4.1.2

Cups of Colour:

1. Fill all of the cups with water.

2. Place, red, yellow, blue, food coloring in each cup of water.

3. Children use eye droppers to transfer colored water to other

cups, thus creating different colors.

Colouring food

Cup

Water.

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

Kognitif

4.1.1

1.Mengenal angka 1.

2. Membilang objek yang menunjukkan 1.

3. Menulis angka 1 di udara.

4. Latihan menulis angka 1- mengikut garisan putus-putus.

- menulis nombor dan mewarna

bilangan objek.

Benda maujud

Kad angka

Buku aktiviti –

( write numbers 1-20)

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

RANCANGAN HARIAN

Tema : Warna Subtema : Warna Kegemaran

Tarikh : 20 Januari 2009 Hari : Selasa

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B.Melayu

1.1.5( a,d )

2.2.2

3.1.1

4.1.3

1.Murid diperkenalkan dengan huruf a . a: api

2. Murid membunyikan huruf a dan mengeja perkataan ‘ api ’.

3. Latihan menulis huruf a dan mewarnai gambar.

Kad gambar

Lembaran kerja

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 8.50

P. Fizikal

(Aktiviti Dalam Kelas)

1.2.1

1.2.2

1.Membuat pergerakan tangan mengikut arah dengan mengikut garisan titik-titik huruf a.

2.Guru membimbing murid agar dapat mengawal pergerakan mata tangan dengan betul.

Lembaran kerja

60 minit

8.50 – 9.50

Pend. Islam

Diambil alih oleh Ustazah Juliana

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

Kognitif

4.1.1

1. Mengenal angka 2.

2. Membilang objek yang menunjukkan 2.

3. Menulis angka 2 di udara.

4. Latihan menulis angka 2- mengikut garisan putus-putus.

- menulis nombor dan mewarna

bilangan objek.

Benda maujud

Kad angka

Buku aktiviti –

( write numbers 1-20)

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50-11.20

English Language

3.1.2

1. Encourage pupils yellow colour.

2. Pupils name and sound words of yellow.

3. Spell the word.

4. Colour the picture: hot sun with yellow colour pencil.

Picture card

Word card

worksheet

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

RANCANGAN HARIAN

Tema : Warna Subtema : Warna Pelangi

Tarikh : 21 Januari 2009 Hari : Rabu

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B. Inggeris

4.1.1

4.1.2

1. Teacher introduce to the pupils about the colour of rainbow.

2. Pupils said aloud the name of rainbow colour.

3. Teacher and pupil talk about rainbow.

4. Ask and answer about rainbow.

powerpoint

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 9.50

P. Fizikal

(Aktiviti Dalam Kelas)

1.2.1

1.2.2

1. Guru menerangkan tentang cara-cara untuk melakukan aktiviti iaitu

menggunting gambar (puzzle), menyapu gam dan menampalkan semula

sehingga menjadi gambar sebenar.

2. Pamerkan hasil kerja masing-masing.

lembaran kerja.

gam,

gunting

AKTIVITI KUMPULAN

60 minit

9.50 – 10.20

Kognitif

Sosio emosi

Kreativiti & Estetika

1.1.2

1.1.3

1.1.3

2.1.3

Pengelasan Objek

1.Murid mengumpul butang atau manik berlainan bentuk dan warna.

2.Murid mengumpul, bongkah, bola, guli atau manik berlainan warna dan saiz.

3.Murid mengumpul daun dan batu yang berlainan bentuk dan saiz.

4.Mewarna nombor.

Butang, manik, bongkah, bola kecil, batu, dan daun..

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

B. Melayu

2.2.2

3.1.1

3.1.2

4.1.2

4.1.3

1.Guru menunjukkan huruf a dan mengeja serta menyebut perkataan

berdasarkan gambar yang ditunjukkan iaitu a untuk api, ayah, ayam, adik.

2.Latihan menulis huruf a mengikut titik-titik dan mewarna gambar.

3. Menyanyi lagu abc.

Kad gambar

Buku latihan

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

RANCANGAN HARIAN

Tema : Warna Subtema : Warna Objek di Persekitaran

Tarikh : 22 Januari 2009 Hari : Khamis

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B. Inggeris

4.1.1

4.1.2

1. Encourage pupils to the variety colour of objects in the environment.

e.g: red apple, yellow banana, green leaf, blue book, orange oranges, & purple hat.

2. Pupils colour the picture according to the objects.

powerpoint

Worksheet

20 minit

8.30 – 8.50

Kognitif

4.1.1

1. Membilang objek mengikut bilangan 1-6.

2. Latihan bertulis: mewarnai gambar belon yang mempunyai nombor dan bilangan

yang sepadan. ( gambar badut pegang belon).

Lembaran kerja

Benda maujud

60 minit

8.50 – 9.50

Pend. Islam

Diambil alih oleh ustazah Juliana

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

B.Melayu

2.2.2

3.1.1

4.1.2

4.1.3

1.Guru menunjukkan huruf a dan mengeja serta menyebut perkataan

berdasarkan gambar yang ditunjukkan iaitu a untuk api, ayah, ayam, adik.

2. Latihan menulis: mewarnai huruf a dan gambar.

3. Menyanyi lagu a bunyi hurufnya: a itu hurufnya,

a itu bunyinya,

a, a, a, a, a, a, a, a.

Powerpoint

Lembaran kerja

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :


RANCANGAN HARIAN

Tema : Warna Subtema : Warna Objek di Persekitaran

Tarikh : 23 Januari 2009 Hari : Jumaat

Masa

Komponen

Hasil

Pembelajaran

Aktiviti

Bahan

10 minit

8.00 – 8.10

Rutin

Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan.

PERBUALAN PAGI/

CIRCLE TIME

20 minit

8.10 – 8.30

B.Inggeris

4.1.1

4.1.2

1. Pupil learn about colours and said the word loudly.

2. Spell the word of colour.

3. Write the words with the activities requiring hand-eye coordination (dot to dot

words)

Flash cards

worksheet

P. FIZIKAL/ P.LUAR

20 minit

8.30 – 8.50

P. Fizikal

(Aktiviti Luar Kelas)

2.1.2

1. Aktiviti memanaskan badan.

2. Melakukan aktiviti mengimbang dengan berdiri sebelah kaki.

3. Bermain bebas di taman permainan.

Wisel.

AKTIVITI KUMPULAN

60 minit

8.50 – 9.50

Kreativiti dan Estetika

1.1.3

2.1.6

1. Guru menunjukkan belon yang pelbagai warna dan murid diminta menyebut warna

belon tersebut.

2. Murid melakukan aktiviti dalam kumpulan dan diminta mengoyak kertas warna dan

menampalkannya pada gambar belon mengikut warna yang disukai: Aktiviti

membuat kolaj.

3. Pamerkan hasil kerja

Lembaran kerja

Kertas warna

gam

REHAT (30 minit)

9.50 – 10.20

KUDAPAN & MEMBERUS GIGI

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.20 – 10.50

Sosioemosi

1.1.3

1.2.1

2.1.1

1.Guru bercerita dan bersoal-jawab tentang pelangi. Berapakah warna pelangi? Apakah warna pelangi? Bagaimana bentuk pelangi? Bilakah dan bagaimanakah pelangi terjadi? Apakah hubungan antara pelangi dengan cahaya? Adakah anda tahu apa-apa cerita dongeng tentang pelangi?

2.Menyambung aktiviti mewarnai dan menulis perkataan warna.

powerpoint

Lembaran kerja

AKTIVITI KELAS

30 minit

10.50 – 11.20

B.Melayu

2.2.2

3.1.1

4.1.2

4.1.3

1.Guru menunjukkan huruf e dan mengeja serta menyebut perkataan

berdasarkan gambar yang ditunjukkan iaitu e untuk emas, enam, epal, ekor.

2. Latihan menulis: mewarnai huruf e dan gambar.

3. Menyanyi lagu e bunyi hurufnya.

Kad gambar

Buku latihan

10 minit

11.20 – 11.30

Aktiviti

Penamat

Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam.

Refleksi

Murid :

Guru :

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.